سری کتب کمبریج آیلتس

سری کتب کمبریج آیلتس

آموزشگاه زبان ایران کمبریج همواره ارایه دهنده دوره هایآموزش آیلتس و آمادگی آزمون آیلتس می باشد و برای این دوره های مطالعه سری کتب کمبریج آیلتس را به شما عزیزان توصیه می کند. در این مطلب به معرفی و ارایه اطلاعات سری کتب کمبریج آیلتس به شما عزیزان می پردازیم. سری کتاب های کمبریج آیلتس شامل 10 جلد کتاب می باشد که مناسب سطوح کنوسط به بالا می باشد. این کتاب ها شامل پاسخ تست ها و آزمون های موجود در کتاب ها نیز می باشد.

 

اطلاعات سری کتب کمبریج آیلتس

سری کتب کمبریج آیلتس

سری کتب کمبریج آیلت

این سری کتب آمادگی آزمون آیلتس توسط دانشگاه کمبریج به همه افراد در سراسر جهان ارایه می شود و به  زبان آموزان شانس های بسیار خوبی برای آشنایی با توع آزمون آیلتس را ارایه می دهد. این کتاب ها شامل تکنیک هایی برای آزمون حقیقی آیلتس و روند اصلی این آزمون می باشند. این سری کتب کمبریج آیلتس شامل تست ها و آزمون های کامل برای داوطلبین آزمون آیلتس آکادمیک و همچنین شامل بخش های مجزا Reading و Writing برای داوطلبین شرکت در آزمون جنرال آیلتس می باشد.

کتاب های کمبریج آیلتس شامل معرفی بخش های مختلف آزمون آیلتس به هماره نحوه نمره دهی و تصحیح اوراق آیلتس برای زبان آموزان و داوطلبین این آزمون بین المللی می باشد.

ارایه بخش های Listening به شکل نوشتاری در انتهای کتاب نیز این شانس را به هر فردی می دهد که حتی به تنهایی و به شکل مستقل بتواند این مهارت را در خود نقویت کرده و خود را به حد نساب های مورد نیاز نزدیک سازد. همچنین فایل های صوتی این کتاب ها در بخش شنیداری کاملا دارای زمان بندی صحیح و اصلی آزمون آیلتس می باشد.

در بخش Writing ، همچنین این کتاب ها شامل نمونه نوشتار هایی می باشد که تصحیح شده و به آن ها نمره داده شده است. از این رو بسیاری از زبان آموزان روند کلی آزمون در این بخش را متوجه خواهند شد.

آموزشگاه زبان ایران کمبریج هموراه با بهره گیری از این سری کتب کمبریج آیلتس در دوره های مختلف خود این شانس را تمامی داوزلبین این آزمون می دهد تا بیش از پیش خود را تقویت کنند و با استاندارد های مورد نیاز آیلتس هماهنگ شوند.

Related Articles
You must be logged in to post a comment.