آزمون PET دانشگاه کمبریج

آزمون PET دانشگاه کمبریج

آزمون PET دانشگاه کمبریج توسط این دانشگاه طراحی شده و مختص کسانی است که سطح متوسطی از زبان انگلیسی را دارا میباشند. مدرک آزمون PET دانشگاه کمبریج گواه آمادگی فرد برای برقراری ارتباطات روزانه خود و توانایی ارتباطی وی به زبان انگلیسی میباشد. آزمون PET دانشگاه کمبریج در سال 1980 طراحی شد و تا سطح B1 زبان انگلیسی را پوشش میدهد. آزمون PET دانشگاه کمبریج عموما برای دو گروه بزرگسال و گروه سنی دانش آموزان مدارس میباشد. هر دو نوع این آزمون گواه یک سطح یکسان از زبان انگلیسی میباشند و تنها تفاوت این دو نوع در نوع موضوعات مخصوص دانش آموزان میباشد که نسبت به سن و علایق آنها طراحی شده است.

petداوطلبینی که در این آزمون نمره ای بین 90-100 بگیرند نشانگر سطح B2 ، داوطلبینی که نمره بین 85-89 بگیرند نشانگر سطح B1 ، داوطلبینی که نمره 70-84 بگیرند نشانه سطح B1 اما با درجه کمتری میباشند و داوطلبینی که نمره آنها بین 45-69 میباشد دارای سطح A2 میباشند. لازم به ذکر است که داوطلبینی که نمره آنها در آزمونPET دانشگاه کمبریج پایین تر از نمره 44 میباشد مدرکی دریافت نمیکنند و مردود محسوب میشوند. این آزمون شامل 4 مهارت اصلی زبان انگلیسی میباشد و مهارتهای Reading ،Writing ، Listening بصورت کتبی و در یک روز گرفته میشود و مهارت Speaking که بصورت شفاهی گرفته میشود ، عموما با فاصله چند روز قبل و یا بعد از آزمون کتبی برگزار میشود. داوطلبین بنا به انتخاب خود میتوانند در آزمون PET بصورت کتبی و یا کامپیوتری شرکت کنند ولی در هر دو حالت بخش Speaking این آزمون بصورت رو در رو و شفاهی به یک شکل برگزار میشود. بخش Reading و Writing این آزمون در مجموع شامل 90 دقیقه آزمون و 42 سوال میباشد. در بخش Listening سوالات 25 سوال و دارای زمان 35 دقیقه میباشند. در بخش Speaking که به صورت رو در رو و شفاهی میباشد آزمون 10-12 دقیقه زمان میبرد. هر یک از این 4 مهرات بطور مساوی دارای بارم نمره میباشند و بطور کلی هر مهارت 25% از نمره کل آزمون را شامل میباشد.

آموزشگاه زبان ایران کمبریج همواره پیش قدم در برگزاری دوره های متفاوت آموزش زبان انگلیسی میباشد. شما عزیزان میتوانید برای اطلاع از دوره ها و روز و ساعات کلاسها با شماره تماس های 88854048 و 88854207 تماس حاصل نمایید و یا با مراجعه به بخش تماس با ما وب سایت آموزشگاه زبان ایران کمبریج همواره با مشاورین ما در ارتباط باشید.

Related Articles
You must be logged in to post a comment.