دوره نیمه فشرده سطح متوسط زبان انگلیسی

دوره نیمه فشرده سطح متوسط زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران کمبریج به اطلاع کلیه زبان آموزان دوره نیمه فشرده سطح متوسط زبان انگلیسی می رساند:

شروع ترم دوره نیمه فشرده سطح متوسط زبان انگلیسی روز یک شنبه مورخ 11 آبان ماه 1394 راس ساعت 16 الی 17:30 می باشد.

مواد آموزشی دوره نیمه فشرده سطح متوسط زبان انگلیسی

در این دوره و سطح کتاب American English File چاپ جدید شماره 2 از درس 1 الی 6 تدریس می گردد و همچنین سری کتب Vocabulary in Use سطح متوسط از درس 1 الی 25 در این دوره تدریس می گردد.

شرایط دوره نیمه فشرده سطح متوسط زبان انگلیسی

زبان آموزان در این دوره روز های یکشنبه و سه شنبه به شکل دو روز در هفته در ساعت های 16 الی 17:30 موظف به شرکت در کلاس می باشند و طول این دوره 15 جلسه 1.5 ساعته ( 90 دقیقه ) میباشد.

آزمون این دوره به شکل کتبی و شفاهی می باشد و تعداد نفرات هر دوره 5 الی 7 نفر می باشد.

دوره نیمه فشرده سطح متوسط زبان انگلیسی

دوره نیمه فشرده سطح متوسط زبان انگلیسی

 

 

 

Related Articles
کلاس خصوصی آیلتس
انگلیسی ویژه هواپیمایی
آموزش MHLE
You must be logged in to post a comment.