برچسب پست ها "کلاس"

کلاس مکالمه چینی

کلاس مکالمه چینی آموزشگاه زبان ایران کمبریج برگزار کننده کلاس مکالمه چینی می باشد. این دوره ها بر اساس بهترین متد آموزش مکالمه زبان چینی بنام ۳۰۱ تدریس میگردد. این کتاب مربوط به دانشگاه پکن می باشد و پیشرفت بسیار...
بیش تر بخوانید

کلاس زبان خصوصی

کلاس زبان خصوصی آموزشگاه زبان ایران کمبریج برگزار کننده دوره ها و کلاس زبان خصوصی در تمامی زبان های می باشد. کلاس های خصوصی زبان های خارجی در کلیه سطوح و با هدفهای گوناگون برگزار میشوند. این زبانهای شامل زبان...
بیش تر بخوانید

کلاس زبان عربی

کلاس زبان عربی آموزشگاه زبان ایران کمبریج برگزار کننده کلاس زبان عربی با رویکرد مکالمه می باشد. زبان عربی دارای اهمیت بسیاری در کشورهای جهان دارد. این اهمیت در کشورهای حوزه خلیج فارس به شکل برجسته تری می باشد. آموزش...
بیش تر بخوانید

دوره آموزش مکالمه چینی

دوره آموزش مکالمه چینی آموزشگاه زبان ایران کمبریج با برگزاری به روزترین و کاربردی ترین دوره آموزش مکالمه چینی به دستاوردهای درخشانی در این زمینه رسیده است. خروجی های ایده آل در زمینه های بازرگانی و عمومی در زبان چینی...
بیش تر بخوانید