آموزش جملات آرزویی در زبان انگلیسی + به همراه فیلم آموزشی

آموزش جملات آرزویی در زبان انگلیسی – چگونه wish را در جمله به کار ببریم؟

 

 • این بخش به آموزش جملات آرزویی در زبان انگلیسی که با فعل wish ساخته میشوند ، خواهد پرداخت.
 • ابتدا می توانید به فیلم آموزشی یک دقیقه ای زیر بپردازید.
 • در ادامه به توضیح کامل تمامی حالات جملات با استفاده از wish می پردازیم.

 

 

آموزش جملات آرزویی در زبان انگلیسی – آرزوهایی برای زمان حال یا آینده

 

Wish + (that) + past simple:

Wish + (that) + ماضی ساده

 

 • می توان wish را برای صحبت درباره‌ی مواردی به‌کار برد که دوست داریم در زمان حال یا آینده در آنها تغییری حاصل شود.
 • wish برای مواردی غیرممکن یا بسیار بعید به‌کار می‌رود.

I wish that I had a big house (I don’t have a big house, but it’s a nice idea!).

 • ای کاش یک خانه‌ی بزرگ داشتم. (من خانه‌ی بزرگی ندارم، ولی این فکر معرکه است.)

I wish that we didn’t need to work today (we do need to work today, unfortunately).

 • ای کاش امروز مجبور نبودیم کار کنیم. (متاسفانه، باید امروز کار کنیم.)

I wish that you lived close by (you don’t live close by).

 • ای کاش در این نزدیکی ساکن بودی. (تو در این حوالی زندگی نمی‌کنی.)

I wish that John wasn’t busy tomorrow* (he is busy, unfortunately).

 • ای کاش جان فردا سرش شلوغ نبود. (متاسفانه، جان سرش شلوغ است.)
(* در متن رسمی، به جای “was” از “were”   استفاده می‌شود. همان‌طور که در جملات شرطی نوع دوم استفاده از was صحیح است، در اینجا نیز به کار بردن was درست است.)

‘I wish I were rich’ or ‘I wish I was rich’

 • کاش ثروتمند بودم

آموزش جملات آرزویی در زبان انگلیسی :

 

برای مسایلی که مایل هستیم در زمان حال یا آینده در آنها تغییری حاصل شود از wish و could  استفاده می‌کنیم؛

 • در این صورت، could ماضی ساده‌ی can در نظر گرفته می شود.
 • البته از can برای بیان توانایی انجام کار استفاده می‌کنیم. (یعنی  اینکه آیا نحوه‌ی انجام کاری را می‌دانیم یا نه.)
 • به عنوان مثال، ‘I can speak Spanish'(من می‌توانم اسپانیایی صحبت کنم)
 • یا”I can’t drive”  (نمی‌توانم رانندگی کنم.)
 • همچنین می‌توان از “can” برای صحبت در مورد امکان انجام امور استفاده کرد.
 • (ممکن یا ناممکن بودن امور)
 • مثلا،’we can’t come to the party tonight’ (ما نمی‌توانیم امشب به مهمانی برویم)
 • یا ‘John can help you clean up’ (جان می‌تواند به شما در تمیزکردن کمک کند.)
 • از wish  و could  برای بیان توانایی انجام امور و محتمل بودن آنها استفاده می‌شود.

مثال :

 

I wish that I could speak Spanish (but, unfortunately, I can’t speak Spanish).

 

کاش می‌توانستم اسپانیایی صحبت کنم (اما متأسفانه، نمی‌توانم اسپانیایی صحبت کنم).

 

I wish that I could drive (I can’t drive).

ای کاش می‌توانستم رانندگی کنم (نمی‌توانم رانندگی کنم).

I wish that we could go to the party tonight (unfortunately, we’re busy so we can’t go).

 

ای کاش امشب می‌توانستیم به مهمانی برویم (متأسفانه، ما مشغول کار هستیم و نمی‌توانیم بریم).

I wish that John could help you clean up (John is at work, so he can’t help).

 

 • کاش جان بتواند به شما در تمیز کردن کمک کند
 • (جان در محل کار است، بنابراین او نمی‌تواند به شمل کمک کند).
 • در اینجا یک تمرین درباره‌ی wish انجام دهید.
 • ما معمولاً برای چیزهایی که در آینده واقعا ممکن هستند،
 • از wish استفاده نمی‌کنیم.
 • در عوض، hope را به‌کار می‌بریم.

اطلاعات بیشتر در مورد hope را در اینجا بخوانید.

 

I hope that you pass your exam. ( NOT : I wish that you passed the exam)

امیدوارم در امتحان فردا قبول شوی.

I hope that it’s sunny tomorrow. ( NOT : I wish that it was sunny tomorrow)

امیدوارم فردا هوا افتابی باشد.

I hope that Julie has a lovely holiday. ( NOT : I wish that Julie had a lovely holiday )

امیدوارم ژولی تعصیلات دلپذیری داشته باشد.

Wish + (that) + would:

 • در تکمیل نکات آموزشی پیرامون درس آموزش جملات آرزویی در زبان انگلیسی، به این نکته نیز اشاره خواهیم داشت:
 • wish و would  را در حالت کمی خاص به کار می‌بریم.
 • به طور کلی، در مورد افرادی صدق می‌کند که کاری انجام‌می‌دهند
 • (یا انجام نمی‌دهند) که مطابق میل ما نیست و می‌خواهیم در رفتار آن شخص تغییری ایجاد شود.
 • معمولاً در مورد خودمان یا در مورد چیزی که هیچ کس قادر به تغییر آن نیست، صدق نمی‌کند.
استثنا، می توان آن در مورد آب و هوا به کار برد.

 

I wish that John wouldn’t eat all the chocolate. (John does usually eat all the chocolate and I don’t like it. I want him to change his behavior!)

  • کاش جان همه شکلات‌ها را نمی‌خورد. (جان معمولاً تمام شکلات‌ها را می‌خورد و من آن را دوست ندارم. می‌خواهم او رفتار خود را تغییر دهد!)

I wish that the neighbors would be quiet! (They are not quiet and I don’t like the noise.)

  • کاش همسایگان ساکت باشند! (آنها ساکت نیستند و من این سرو صدا را دوست ندارم.)

I wish that you wouldn’t smoke so much! (You do smoke a lot and I don’t like it. I want you to change this.)

  • کاش اینقدر سیگار نکشید! (شما زیاد سیگار می‌کشید و من آن را دوست ندارم. می‌خواهم این را تغییر دهید.)

I wish that you wouldn’t work late so often.

  • کاش تا دیر وقت کار نکنید.

I wish that it would stop raining!

  • ای کاش باران نمی‌بارید!

 

وقتی احساس می‌کنیم شخصی قصد ندارد رفتار خود را تغییر دهد معمولا  از would  استفاده نمی‌کنیم

I wish that tomorrow was a holiday. ( NOT : I wish that tomorrow would be a holiday )

 • ای کاش فردا روز تعطیل بود.
 • غیرطبیعی است که از wish و would برای صحبت راجع به خودمان استفاده‌کنیم.
 • زیرا اگر رفتار خود را نمی‌پسندید خودتان می‌توانید آن را تغییر کنید.
جملات آرزویی در زبان انگلیسی درباره ی گذشته

آموزش جملات آرزویی در زبان انگلیسی

 

Wish + (that) + past perfect:

 • برای بیان افسوس و تاسف در زمان گذشته،
 • از wish و گذشته‌ی کامل(past perfect)  استفاده می‌کنیم.
 • اینها مواردی هستند که قبلاً اتفاق افتاده‌اند
 • اما ما آرزو داریم که آنها به روشی متفاوت رخ داده‌بودند.
 • این استفاده از wish به این شکل بسیار شبیه به جملات شرطی نوع سوم است.

 

I wish that I had studied harder at school. (I didn’t study hard at school, and now I’m sorry about it.)

 • ای کاش در مدرسه سخت‌تر درس می‌خواندم. (من در مدرسه سخت درس نخواندم و اکنون از این بابت پشیمان هستم.)

I wish that I hadn’t eaten so much yesterday! (But I did eat a lot yesterday. Now I think it wasn’t a good idea.)

 • ای کاش دیروز زیاد غذا نخورده بودم! (اما من دیروز زیاد غذا خوردم. حالا فکر می‌کنم کار خوبی نبود.)

I wish that the train had been on time. (But unfortunately the train was late, and so I missed my interview.)

 • کاش قطار به موقع آمده بود. (اما متأسفانه قطار دیرآمد و بنابراین مصاحبه‌ام را از دست دادم.)
سایر استفاده ها از جملات آرزویی در زبان انگلیسی – wish
آموزش جملات آرزویی در زبان انگلیسی

آموزش جملات آرزویی در زبان انگلیسی

 

Wish + to + infinitive :

 

 • Wish به همراه مصدرِ با to به معنی would like است که بسیار رسمی است.
 • معمولا از wish و زمان استمراری برای این منظور استفاده نمی‌شود.

 

I wish to speak to the headmaster. (This means the same as ‘I would like to speak to the headmaster’.)

 • مایل هستم با رئیس مدرسه صحبت‌کنم.

I wish to go now.

 • تمایل دارم که اکنون بروم.

Wish + object + to + infinitive:

 

به همین شکل، می‌توان wish، مفعول و مصدرِ با to را به‌کار برد. این مورد استفاده از  wish  نیز رسمی است.

I do not wish you to publish this article.

 • ای کاش این مقاله را چاپ نمی‌کردید. (مودبانه و رسمی)

I wish these people to leave.

 • ای کاش این جماعت می‌رفتند.
Wish + somebody + something:

از این مورد اغلب در عبارت‌های ثابت و یکسان (جملات کلیشه ای مثلا برای تبریک سال نو یا تولد.) استفاده می‌شود.

I wished him a happy birthday.

 • تولدش را شادباش گفتم.

They wished us Merry Christmas.

 • به ما کریسمس را تبریک گقتند.

 

 • در این بخش سعی در آموزش جملات آرزویی در زبان انگلیسی داشتیم.
 • امیدواریم مثال ها و توضیحات و همچنین فیلم آموزشی ما برای شما عزیزان کاربردی باشید.
 • شما عزیزان می توانید در صورت هر نوع نیاز به مشاوره ای با صفحه اینستاگرام ایران کمبریج در ارتباط باشید.
 • همچنین برای دانلود منابع کاربردی می توانید به کتابخانه ایران کمبریج سری بزنید.
1 پاسخ
 1. امین گفته:

  دو جمله I do not wish you to publish this article و I wish these people to leave فکر نمی کنم معنی کاش بدهند. برعکس معنی خواستن می دهند. من نمی خواهم این مقاله را چاپ کنی. من می خواهم اینها بروند.

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *