استاد زهرا موسوی

 

استاد زهرا موسوی

آغاز همکاری با آموزشگاه ایران کمبریج :

نام و نام خانوادگی : زهرا موسوی

سابقه تدریس : بیش از 6 سال

تحصیلات : کارشناس ارشد زبان انگلیسی

زبان تخصصی : انگلیسی

بیوگرافی :