استاد سبحان سنجری

استاد سبحان سنجری

 

آغاز همکاری با آموزشگاه ایران کمبریج :

نام و نام خانوادگی : سبحان سنجری

سابقه تدریس :بیش از 6 سال

تحصیلات : کارشناس ارشد زبان انگلیسی

زبان تخصصی : انگلیسی

بیوگرافی :