استاد سعید ابهری

 

آغاز همکاری با آموزشگاه ایران کمبریج :

نام و نام خانوادگی : سعید ابهری

سابقه تدریس : بیش از 6 سال سابقه تدریس در تمامی سطوح

تحصیلات : کارشناس ارشد زبان انگلیسی

زبان تخصصی : انگلیسی

بیوگرافی :