استاد سهیل نیامی

آغاز همکاری با آموزشگاه ایران کمبریج :

نام و نام خانوادگی : سهیل نیامی

سابقه تدریس :بیش از 10 سال

تحصیلات : دکتری آموزش زبان انگلیسی

زبان تخصصی : انگلیسی

بیوگرافی :