استاد غزاله شیخی

آغاز همکاری با آموزشگاه ایران کمبریج :

نام و نام خانوادگی : غزاله شیخی

سابقه تدریس : بیش از 6 سال

تحصیلات : کارشناس ارشد زبان انگلیسی

زبان تخصصی : انگلیسی

بیوگرافی :