استاد کوروش رضوی

آغاز همکاری با آموزشگاه ایران کمبریج :

نام و نام خانوادگی : کوروش رضوی

سابقه تدریس : بیش از 7 سال

تحصیلات : کارشناس ارشد زبان انگلیسی

زبان تخصصی : انگلیسی

بیوگرافی :