زمان آینده در زبان اسپانیایی | آموزش زمان آینده اسپانیایی |

زمان آینده در زبان اسپانیایی

همانطور که برای صحبت درباره حال، یک زمان و برای صحبت درمورد گذشته نیز چندین زمان فعلی وجوددارد، یک زمان فعلی خاص نیز برای اشاره به اتفاقات آینده موجود است.

در اینجا تمام چیزهایی که شما برای صرف و استفاده از زمان آینده، باید بدانید، ارائه شده ­اند:

 

زمان آینده در زبان اسپانیایی

 

 • گزینه­هایی برای زمان آینده
 • Ir + a + مصدر
 • زمان حال فعل
 • افعال باقاعده زمان آینده
 • افعال بی­قاعده زمان آینده
 • استفاده از زمان آینده

 

گزینه هایی برای زمان آینده

 • قبل از اینکه درباره زمان آینده بحث کنیم، بیایید بدون بحثی درمورد یادگیری صرف­های جدید،
 • به دو شیوه­ای که برای صحبت درباره آینده کاربرد دارند، بپردازیم.

 

زمان آینده در زبان اسپانیایی

زمان آینده در زبان اسپانیایی

Ir + a + مصدر

 • می­توانید از ساختار ir +  a + مصدر برای اشاره به زمان آینده استفاده کنید.
 • فقط ir را در زمان حال صرف کنید و سپس یک «a» و بعد مصدر را اضافه نمایید.

voy             vamos

vas              vais             + a +  مصدر

va               van

ما در زبان انگلیسی نیز تقریبا همین کار را انجام می­دهیم. برای مثال:

 • Voy a trabajar man͂ana.
 • I’m going to work tomorrow. (من فردا سرکار خواهم رفت.)
 • Nosotros vamos a llamarte luego.
 • We are going to call you. ( می­خواهیم بعدا با تو تماس بگیریم)
 • Él va a enojarse.
 • He is going to get angry. (او دارد عصبانی می­شود ).

زمان آینده در زبان اسپانیایی

 

آموزش زبان اسپانیایی در مرکز زبان ایران کمبریج با استفاده از بروزترین متدها و دستاوردهای آموزشی در حال ارایه میباشد.این دوره ها در جهت کسب آمادگی کامل برای شرکت در آزمون Dele ارایه میگردد. در گام اول این دوره ها شما را آماده مکالمه زبان اسپانیایی خواهد نمود.

 

زمان حال

بله درست آن را خواندید. شما درواقع می­توانید از زمان حال برای صحبت درباره اتفاقات آینده استفاده کنید،

بخصوص اگر قرار باشد این اتفاقات خیلی زود پیش بیایند. (و مجددا باید گفت که ما در زبان انگلیسی نیز همین کار را انجام می­دهیم.)

 • Trabajo este sábado.
 • I work this Saturday. ( من این شنبه کار می­کنم).
 • Comemos juntos man͂ana.
 • we’re eating together tomorrow (ما می­خواهیم فردا باهم غذا بخوریم)
 • Ellos sevan la próxima semana.
 • They leave next week. (آنها هفته آینده خواهند رفت)
 • خیلی خوب، اما اگر بخواهید بدون متوسل­شدن به این ترفندها،
 • صریحاً درباره آینده صحبت کنید، چه کاری باید انجام دهید؟
 • از زمان آینده استفاده نمایید.

زمان آینده در زبان اسپانیایی

افعال باقاعده زمان آینده

«Que será, será. هرچه قرار باشد پیش بیاید، پیش خواهدآمد. آینده برای ما نیست تا آنرا ببینیم…»

ما در زمان آینده برخلاف صرف­های دیگری، به­جای حذف بخش پایانی «-ar»، «-er» یا «-ir»، از کل مصدر به­عنوان ریشه استفاده خواهیم­ کرد.

تفاوت دیگر این است که برای اولین بار، اهمیتی ندارد که چه نوع فعلی دارید. هر فعلی، «-ar»، «-er» یا «-ir»، دارای بخش­های پایانی زیر هستند و هیچ استثنایی هم ندارد:

بخش­های پایانی «-ar»/ «-er»/ «-ir»:

-é       –emos

-ás     -éis

-á       –án

دراینجا چند مثال آورده شده است:

hablar:

hablaré  hablaremos

hablarás  hablaréis

hablará  hablarán

comer:

comeré  comermos

comerás  comneréis

comerá  comerán

vivir:

viviré  viviremos

vivirás  viviréis

viviá  vivirán

زمان آینده در زبان اسپانیایی

 

به مطلب یادگیری زمان آینده در زبان اسپانیایی نیز میتوانید مراجعه فرمایید.مطالعه این صفحه نیز خالی از لطف نیست.

و چند مثال را هم در جمله ببینید:

Trabajaré este sábado.

I will work this Saturday ( این شنبه کار خواهم­کرد).

 

Resolveremos el problema man͂ana.

We’ll resolve the problem tomorrow (ما فردا این مشکل را رفع خواهیم­کرد).

 

Ellos conducirán a Chicago la próxima semana.

They will drive to Chigaco next week (آنها هفته آینده با ماشین به شیکاگو خواهندرفت).

 

 • توجه کنید که ترجمه ­های انگلیسی شامل کلمه «will» (خواستن)(یا ساختار متعلق به آن) هستند.
 • همچنین، زمانی را نیز صرف توجه به تلفظ آنها نیز کنید.
 • معمولا تازه­کارها به علامت­های تلفظ و تاکید بر بخش یکی مانده به­ آخر توجهی نمی­کنند.
 • اما تمام آن علامت­های تلفظی که برروی بخش­های انتهایی قراردارند، به­دلیلی آنجا هستند.
 • آنها نشان می­دهند که باید تاکید بیشتری بر روی بخش آخر داشته باشید (به­غیر از شکل nosotros).
 • اطمینان پیدا کنید که به این موارد توجه دارید.
 • بیایید تمرین کنیم! افعال باقاعده زمان آینده را در «Practiquemos» صرف کنید.

زمان آینده در زبان اسپانیایی

افعال بی­ قاعده زمان آینده

نکته: فعل haber نیز در آینده، بی­قاعده است. به habrá به معنای «خواهد بود» تبدیل می­شود.

نکته: فعل satisfacer (راضی­کردن (to satisfy)) از الگوی hacer پیروی می­کند: satisfaré، satisfarás و غیره.

 • می­دانستید که نوبت به این مورد هم می­شود.
 • حدود یک جین افعال بی­قاعده زمان آینده وجوددارد که ممکن است آنها را بشناسید.
 • این افعال از مصدر کامل استفاده نمی­کنند درعوض آنها ریشه ­های کوتاه­شده فعل را دارند
 • (که بخش­های انتهایی معمول را به آنها متصل می­کنیم).

 

مصدر:                                                  ریشه:

Caber                                                cabr-

(متناسب بودن (to fit))

decir                                        dir-

(بیان کردن، گفتن (to say, to tell))

hacer                                        har-

)ساختن، انجام دادن (to make, to do))

poder                                       podr-

(قادر بودن (to be able))

poner                                       pondr-

(گذاشتن (to put))

quere                                       querr-

(خواستن (to want))

saber                                        sabr-

(دانستن (to know))

salir                                         saldr-

(ترک کردن، رفتن (to leave, to go out))

tener                                        tendr-

(داشتن (to have))

valer                                        valdr-

(ارزش داشتن (to  be worth))

venir                                        vendr-

(آمدن (to come))

زمان آینده در زبان اسپانیایی

 • همانطور که می­بینید، دربسیاری از موارد، با حذف کردن یک حرف صدادار، ریشه ­ها را کوتاه می­کنیم.
 • اما در موارد دیگر، درواقع حروفی (عجیب) را بدست می­آوریم.
 • همچنین توجه داشته باشید که در مورد querer، یک «r» اضافه را داریم که بدین معناست که باید زبان­تان را بچرخانید.

مثال:

 • Juan Carlos no hará su tarea esta noche.
 • Juan Carlos won’t do his homework tonight. (جوان کارلوس تکالیفش را امشب انجام نخواهدداد).
 • Yo te dire el chiste desués del anuncio.
 • I’ll tell you the joke after the commercial. (بعد از آگهی، جوکی را برای تو خواهم­گفت).
 • Ella querrá cenar un restaurant caro.
 • She will want to have dinner in a expensive restaurant. (او درخواست خواهد­کرد تا در یک رستوران گران­قیمت شام بخورد).

نکته: فعل bendecir (دعا کردن (to bless)) از الگوی decir پیروی نمی­کند: bendeciré، bendecirás، bendecirá و غیره

اغلب فعل­هایی که برمبنای یکی از فعل­های بی­قاعده هستند، دارای صرف بی­قاعده مشابهی خواهندبود. برای مثال detener و proponer را درنظر بگیرید:

 1. La policía detendrá al ladrón
 2. The police will arrest the thief. (پلیس، دزد را دستگیر خواهد کرد).
 3. Los senadores propondrán cambios a la enmienda.
 4. The senators will propose changes to the amendment. (سناتورها تغییراتی را در اصلاحیه پیشنهاد خواهندداد).

بیایید تمرین کنیم! افعال بی­قاعده زمان آینده را در «Practiquemos» صرف کنید.

زمان آینده در زبان اسپانیایی

استفاده از زمان آینده

چه موقع بهتر است از زمان آینده استفاده کنید؟ اگر بخواهید مشخصا درباره آینده صحبت کنید. اما کاربردهای دیگری نیز دارد.

این بخش را نیز مطالعه کنید: زمان آینده کامل

زمان آینده می­تواند برای بیان احتمال یا گمانه­زنی درباره حال، نیز کاربرد داشته باشد:

 • Ella estudiará ahora.
 • She’s probably studing now. / She would be studing now. (احتمالا درحال درس­خواندن است).
 • ¿Dónde estarán mis libros?
 • Where could my books be? (کتاب­های من کجا می­توانند باشند؟) /I wonder where my books are. (نمی­دانم کتاب­هایم کجا هستند).
 • مابقی 10 دستور باقی­مانده درباره انگلیسی و اسپانیایی را مطالعه کنید.
 • زمان آینده می­تواند برای دستوردادن نیز به­کار برود. در این معنا «will (خواستن)» بیشتر به صورت «shall (بایستی)» می­باشد:
 • No matarás. No comererás adulterio. No robarás.
 • You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal
 • (نباید کسی را بکشی. نباید مرتکب خیانت شوی. نباید دزدی کنی).

زمان آینده در زبان اسپانیایی

مواردی که باید به آنها توجه کنید.

به این جمله دقت کنید:

آیا به خاطر من به اداره پست خواهی رفت؟ (Will you go the post office for me?)

 • ممکن است به استفاده از زمان آینده در اینجا وسوسه شوید،
 • زیرا این جمله مشخصا به آینده اشاره دارد و حتی شامل کلمه «will (خواستن)» نیز هست.
 • اما مشکل اینجاست که این سوال درباره هیچ برنامه خاصی در آینده سوال نمی­کند، بلکه تمایل به انجام ماموریت یا کاری را می­پرسد.

به همین خاطر، بهتر است در زمان ترجمه، از querer (در زمان حال) استفاده کنید:

¿Quieres ir al correo para mí?

نکته: ¿Irás al correo para mí?

 

ارایه و برگزاری این دوره ها در مرکز زبان ایران کمبریج با کیفیت بسیار بالا و حرفه ایی سبب شده تا در کوتاهترین بازه زمانی ممکن به بالاترین دستاوردهای علمی برسید.به همین خاطر ایران کمبریج را بهترین آموزشگاه زبان حال حاضر کشور قلمداد مینمایند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.