نمرات زبان های دیگر :

نمرات مربوط به زبان های ایتالیایی ، اسپانیایی ، آلمانی ، فرانسه ، چینی ، ژاپنی ، عربی ، ترکی و … را می توانید در این بخش مشاهده کنید.

نمرات زبان آموزان

برای اطلاع از نمرات ترم های زبان انگلیسی میتوانید به این بخش مراجعه نمایید.

نمرات زبان های دیگر

نمرات آزمون ترم آلمانی 4 استاد مقدم – تاریخ آزمون 26 خرداد 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
94 مهدیخانی 16342 1
87 برزه 16343 2
88 چاوشی 16376 3
82 عباسی 16375 4
97 پورطوسی 16312 5
97 فلاح پور کچلامی 16469 6
100 چنگی آشتیانی 16425 7
100 موسوی 16480 8

نمرات آزمون ترم آلمانی 4 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 23 خرداد 1401

16601 رحمانی 100
16598 موسوی 80
16551 رستاخیز 95
16534 کوه نورد 96
16511 آقایی پور 98
16505 مقتدایی 94
16591 خرمی سروستانی 92

نمرات آزمون ترم ایتالیایی 1 استاد مقدسی – تاریخ آزمون 20 خرداد 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1991 برجي 87
2 2040 حسيني 86
3 2027 سادات اردستاني AB
4 2039 طالب زاده شهربابکي 87
5 2049 علي ميرزائي AB
6 2051 قليچ خاني 65
7 2008 گلسنان هاشمي 70
8 2038 مستوري کاشاني AB
9 2030 مهراني AB
10 2055 نسيمي خواه 90
11 2036 کيومرثي فارمد 96

نمرات آزمون ترم روسی 2 استاد رازقی – تاریخ آزمون 19 خرداد 1401

17080 لشکری منتظری 91
17120 مقدم حیدری 80
17152 طالب نژاد 91
17105 فضل اله تبارسرخی 91
17081 مدنی 70
17150 احمدی 85

نمرات آزمون آلمانی 5 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 19 خرداد 1401

16041 خلج نژاد 80
14549 رفیعیان اصفهانی 89
15815 محرمی یامچلو 96
15699 قاهری مفرد 75
10905 یزدانیها نجف آبادی 98
15696 مهدوی 80
15694 طیبی 100

نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد تاجیک – تاریخ آزمون 8 خرداد 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 2018 حق پناه ab
2 1992 خالقي ab
3 2002 خانکي ab
4 2010 خردي راد 70
5 2021 خليلي ab
6 1982 سياوشيان 91
7 2025 شاهلونژاد 79
8 2011 شاکرمي 84
9 1988 شکري 81
10 2024 صادقي ab
11 2013 وحدتي 96
12 1979 يزدان بخش ab
13 1973 کاظم 91

نمرات آزمون ترم آلمانی 3 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 1 خرداد 1401

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Total mark
1 1802 زهرا آقاصادقي 96
2 1903 فريد افضلي AB
3 1874 پرستو جعفري 96
4 1868 بهاره روايي 94
5 1812 اميراحسان صادقي AB
6 1887 امير عليلي 94
7 1813 معصومه قراگوزلوحصاري AB
8 1878 علي مژده 94
9 1870 حسين ملا اسماعيلي 95
10 1818 پويا ميرزايي شيخطبقي 94

نمرات آزمون کره ای 1 – استاد رودگر تاریخ آزمون 29 اردیبهشت 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
96 مناف زاده هیر 17320 1
98 کاظمی حسین آبادی 17319 2
71 حسینی 17302 3
98 دده بیکی 17283 4
97 قیصری 17281 5
AB عزیزیان 17259 6
94 جوانی 17198 7
90 حسن پور 17195 8
95 عزیزی 17193 9
AB کرمیان 14005 10

نمرات آزمون چینی 8 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 12 اردیبهشت 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1364 اسلامي 93
2 1828 اکبري ازناوله 92
3 1345 جورسرائي الاشتي 95
4 1315 جورسرائي الاشتي 91
5 1826 جويادوست AB
6 1556 خطيري AB
7 1322 نيازي دمقي AB
8 1303 يوسفي 94

نمرات آزمون ترم چینی 4 استاد جعفری – تاریخ آزمون 1 اردیبهشت 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
95 جعفری ایردموسی 16366 1
90 همتی 15720 2
87 طاهر ضیائی 16816 3
80 تکلوبیغش 11267 4
88 حسن نصیری 16815 5
90 سبزعلی 15819 6

نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 15 اردیبهشت 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
97 جوادی باروق 17203 1
100 زالی 17173 2
97 جعفری 17167 3
100 حقیقت پژوه 17162 4
AB صادقی 17122 5
100 همایون زاد 17091 6

نمرات آزمون ترم ایتالیایی 1 استاد داغدار – تاریخ آزمون 8 اردیبهشت 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
89 محمودی نجف آبادی 17209 1
98 شهبازی 17174 2
90 جلیلی 17172 3
99 موسویان ریزی 17114 4
92 زارع ملکی 17086 5
91 مینو 17083 6

نمرات آزمون ترم آلمانی 3 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 5 اردیبهشت 1401

نمره نام خانوادگي کد پرونده رديف
96 رحمانی 16601 1
96  خرمی سروستانی 16591 2
96  رستاخیز 16551 3
75  مقتدایی 16505 4
80  موسوی 16598 5
98  آقایی پور 16511 6
99  کوه نورد 16534 7

نمرات آزمون ترم آلمانی 3 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 1 اردیبهشت 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
40 خراسانی 16431 1
AB آینی 16474 2
98 موسوی 16480 3
100 چنگی آشتیانی 16425 4
90 فلاح پور 16469 5
80 برزه 16343 6
78 چاوشی 16376 7
80 عباسی 16375 8
80 پورطوسی 16312 9
78 مهدیخانی 16342 10

برای اطلاع از شروع دوره های جدید میتوانید پیج اینستاگرام ایران کمبریج را دنبال فرمایید.