نمره ی کلاس English File 1 | نمرات ترم اردیبهشت سال 1394

نمره ی کلاس English File 1 |  قابل توجه زبان آموزان کلاس نیمه خصوصی استاد بابک آذر : نمرات American English File 1 کلاس استاد آذر به شکل فوق فشرده صبح های هرروز هفته طبق جدول فوق می باشد. زبان آموزان گرامی بعد از سالها برگزاری و اعلام نتایج کلاس ها بصورت اعلام تلفنی از … ادامه خواندن نمره ی کلاس English File 1 | نمرات ترم اردیبهشت سال 1394