نمرات American English File 1

نمرات ترم های ذیل را می توانید در این بخش مشاهده نمایید:

  • ترم های فوق فشرده 1 / Intensive 1
  • ترم های بخش اول کتاب 1 / AEF 1A
  • ترم های بخش دوم کتاب 1 / AEF 1B

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات 1b استاد موسوی – تاریخ آزمون 23 تیر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 4700 رامين اکبري 0 0 0 0 6 0 6
2 4135 اردلان بادامي 3 12 14 6 15 28 78
3 4003 الناز بطشي 7 14 14 7 13 22 77
4 3960 زيبا بيگلري 3 11 14 5 12 25 70
5 4539 ميثم جعفري دولت آبادي 2 13 14 5 15 21 70
6 1013 ايمان جهانشاهي فر 0 0 0 0 3 0 3
7 4248 فاطمه چراغي 2 8 12 0 11 7 40
8 4247 رومينا صديق 3 11 15 6 13 24 72
9 2457 فرنگيس مهدي زاده قوهه 3 13 15 6 15 28 80

نمرات فوق فشرده 1 استاد عبدی – تاریخ آزمون 23 تیر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 4801 سارا آجورلو 7 14 14 7 14 22 78
2 4127 سامان ترسائي جابيک 0 0 0 0 9 0 9
3 4875 حميد حيدري 5 4 10 0 5 9 33
4 4646 هاشم حيدري شهريور 10 15 15 7 12 20 79
5 4405 رضا سلگي 6 15 13 7 10 19 70
6 4730 پيام سليمي 8 14 13 5 14 22 76
7 3238 سيد مهدي سيد محمدي 4 15 12 7 13 26 77
8 4814 داود شريفي 7 15 12 6 11 28 79
9 4640 مجتبي طلعتي دوغ آبادي 0 0 0 0 14 0 14
10 4599 زهرا عصار 4 15 12 7 14 25 77
11 4830 ابوالفضل فجري 10 15 14 7 15 29 90
12 4666 زهرا قاسمي 8 14 12 7 12 17 70
13 4847 عليرضا مشهدي 9 15 13 7 11 22 77

نمرات 1b استاد سنجری – تاریخ آزمون 22 تیر

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 4139 غزل آزادگان 9 12 13 7 15 30 86
2 4670 مصطفي اديبي 0 0 0 0 12 0 12
3 3641 اميد اسماعيلزاده 5 9 15 7 11 29 76
4 3819 مهسا اصغري 4 10 14 5 12 16 61
5 4116 سمانه بيرانوند 8 15 15 6 14 31 89
6 4698 هادي جديدي 0 0 0 0 10 0 10
7 3802 شايسته صفرعلي 0 0 0 0 6 0 6
8 3330 علي خزايي 8 14 14 7 15 32 90
9 3992 هانيه شاهي 6 13 15 7 14 33 88
10 4671 محمد صفري 8 10 15 5 12 29 79
11 3679 رضا قاسمي 0 0 0 0 10 0 10
12 4161 بهمن قاسمي 9 12 15 7 14 29 86
13 4678 سروش مددي مهر 4 14 15 7 15 27 82
14 3320 سعيده ميري 7 12 15 7 14 27 82

نمرات 1b استاد صدیق – تاریخ آزمون 10 تیر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 4304 آرزو اسديان 10 14 15 9 14 31 93
2 4317 مينا بهبهنيان 0 0 0 0 13 0 13
3 4017 سجاد بيطرف 7 11 13 6 12 29 78
4 4527 بهرام جوادي 0 0 0 0 11 0 11
5 4521 نيکو حسيني 6 12 14 5 13 31 81
6 3940 سميرا خدادادي 0 0 0 0 10 0 10
7 4653 نسيم خسروانلو 0 0 0 0 14 0 14
8 4493 هنگامه دليل 5 13 12 6 12 32 80
9 4380 اميرحسين رياضت 6 10 14 6 11 29 76
10 4018 عارفه زماني 5 13 15 7 13 31 84
11 4165 رضا شگفت 0 0 0 0 9 0 9
12 3939 فروزان غالب زاده 0 0 0 0 10 0 10
13 4426 محمد فخرا 0 0 0 0 11 0 11
14 4554 نرگس مهدي زاده 10 12 14 9 15 34 94

نمرات ترم فوق فشرده 1 استاد قلیخانی

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 4745 آرش آذرفر 9 12 14 9 13 30 87
2 4233 ليلا اقبالي 8 14 15 9 14 30 90
3 4465 صبا خداياري 0 0 0 0 2 0 2
4 4742 مانا فرحناک رودسري 7 12 12 9 15 19 74
5 4693 حسين مانيان 6 11 12 9 15 27 80
6 4467 فاطمه زهرا محمد امين بيک 8 8 13 6 13 18 66
7 4740 فرح موحدزاده 0 0 0 0 13 0 13
8 4704 نگين نيکويي فرد 4 6 14 7 15 27 73
9 4068 محمدعلي يحيي پورشيخ زاهدي 0 0 0 0 2 0 2
10 4649 الهام کريمي 3 9 13 6 15 26 72
11 4762 ساسان کزازي داراني 10 12 12 9 14 29 86

نمرات 1A استاد قلیخانی

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 4298 مريم پناهي 9 15 14 7 14 29 88
2 4022 الهام چاکرالحسيني 10 11 15 8 15 27 86
3 4315 مريم خدائي 10 8 15 0 14 16 63
4 4021 عزيزه سالاري 9 10 11 8 15 34 87
5 3993 معصومه شايان راد 10 14 12 7 15 32 90
6 4454 حميده مرداني 9 13 14 7 13 32 88
7 3959 محمدحسين معصوم زاده 10 15 15 8 14 33 95
8 3995 نيايش نوذري فرد 6 8 11 6 15 28 74
9 4503 افسانه همتي 10 13 13 5 15 32 88

نمرات 1A استاد احمدی

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 4655 فرزانه پورعلي 9 13 14 6 14 27 83
2 3798 داود دانيالي 8 8 15 6 15 29 81
3 4075 زهرا زارع 7 12 15 6 15 25 80
4 4570 سارا ساعي 9 14 15 8 15 27 88
5 4564 محمد سراجي 9 9 14 7 14 18 71
6 3755 عليرضا فرح انگيز 0 0 0 0 13 0 13
7 4498 آرمين فرهادي 10 14 15 9 15 26 89
8 4088 نسرين فيض محمد 10 12 14 9 14 31 90
9 4066 مصطفي يزدوئي 5 9 15 9 15 20 73