در این بخش به بررسی نمرات American English File Starter خواهیم پرداخت

نمرات American English File Starter

نمرات American English File Starter

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات ترم Starter استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 5 خرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
82 26 15 13 15 8 5 میرزائی الوری 15439 1
93 28 14 15 14 14 8 کاشانی 15438 2
87 28 15 15 14 10 5 نظام آبادی 15371 3
75 27 10 13 11 10 4 نجفی 15344 4
71 26 10 11 9 10 5 رباط جزی 15343 5
70 23 13 12 12 6 4 ایمان زاده فرد 15341 6
70 24 12 8 11 9 6 شه کرمپور 15312 7
89 23 15 15 15 12 9 ابراهیمی 15276 8
55 17 11 9 10 2 6 ارجمندی 15231 9
65 23 10 8 9 9 6 نیکزاد فرخی 15219 10
72 22 13 10 12 9 6 بردوئی 15220 11

نمرات ترم استارتر استاد خوش نیت تاریخ آزمون 4 تیر

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 25 12 6 13 9 5 نعمتی 15426 1
70 22 11 10 13 9 5 وحیدی 15336 2
70 23 12 10 15 6 4 شاهین پور 14971 3
70 22 10 7 13 10 8 غلامی 15192 4
70 23 15 6 14 8 4 بابائی فر 15020 5

نمرات ترم Starter استاد منادی – تازیخ آزمون 1 تیر 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1283 پهلوان 8 15 9 12 15 25 84
2 1349 پورامين بالاجورشري 7 11 8 9 15 23 73
3 1343 دشتي 0 0 0 0 5 0 AB
4 1314 دهقانيان 7 12 6 11 15 24 75
5 1313 صيفوري 7 11 9 10 11 22 70
6 1352 ميرزاده واقفي 8 15 11 12 15 25 86
7 1350 نوري مجد 0 0 0 0 10 0 AB
8 1370 کحالي 0 0 0 0 13 0 AB

نمرات ترم Starter استاد رجبی

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 26 15 12 12 13 5 قربانی 15041 1
52 19 13 0 8 6 6 صالحی 15036 2
61 19 9 12 14 2 5 جلیلی 15032 3
88 29 13 13 15 12 6 وهابی سرور 15025 4
83 28 15 14 14 9 3 جلیلی 15015 5
79 28 15 12 14 6 4 توانگر مروستی 15016 6

نمرات ترم Starter استاد شهسواری – تاریخ آزمون 22 اسفند 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
76 23 15 12 15 4 7 مبین 14886 1
77 26 15 10 14 7 5 جعفرنیا 14881 3
70 23 15 8 14 6 4 گودرزی 14820 5
70 22 15 6 14 10 3 گودرزی 14819 6
86 27 15 11 15 12 6 سهامی نمین 14808 7

نمرات ترم Starter استاد رجبی – تاریخ آزمون 25 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
94 29 15 13 14 14 9 صادقی 14862 1
80 28 15 11 10 13 3 طاهری 14854 2
89 27 15 14 13 14 6 شرفی 14834 3
71 25 15 8 8 10 5 چراغی خلیلی 14832 4
62 18 15 7 13 5 4 محمدی نژاد خمسه فر 14831 5
60 15 15 8 6 10 6 برزنونی 14824 6
78 26 15 10 9 11 7 حاتمی ورزنه 14810 7
88 27 15 12 14 12 8 آستانی 14768 8
90 29 15 12 12 14 8 آستانی 14769 9
70 23 15 8 8 9 7 مرادی 14766 10
84 27 15 9 13 11 9 آستانی 14767 11

نمرات ترم Starter استاد حیدری – تاریخ آزمون 25 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
94 30 15 13 15 12 9 دست مزد 14932 1
74 26 15 6 14 9 4 سپهر تاج 14893 2
63 21 14 5 11 7 5 آقاگل زاده حاجی 14871 3
87 27 15 11 14 11 9 کریم خانی 14835 4
90 28 15 13 15 12 7 سید یوسف 14771 5

برای کسب اطلاع از نردیکترین شروع دوره ها نیز میتوانید ، پیج اینستاگرام ایران کمبریج را دنبال فرمایید.