آموزش مکالمه انگلیسی سریع

فهرست مطالب 1 آموزش مکالمه انگلیسی سریع 1.1 برای آموزش زبان انگلیسی ایران کمبریج چه میکند ؟ 1.1.1 ویژگی های دوره های آموزش مکالمه انگلیسی سریع آموزش مکالمه انگلیسی سریع ایران کمبریج برگزار کننده دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی...
بیش تر بخوانید

آموزش مکالمه انگلیسی رایگان

فهرست مطالب 1 آموزش مکالمه انگلیسی رایگان 1.1 چرا آموزش مکالمه انگلیسی رایگان ؟ آموزش مکالمه انگلیسی رایگان موسسه زبان ایران کمبریج دوره آموزش مکالمه انگلیسی رایگان برگزار میکند. این مرکز تخصصی آموزش زبان ولیعصر در راستای اهداف آموزشی خود...
بیش تر بخوانید

بهترین آموزشگاه زبان فرانسه در تهران

فهرست مطالب 1 بهترین آموزشگاه زبان فرانسه در تهران 1.1 شرایط و ویژگی برگزاری کلاس زبان فرانسه 1.1.1 کسب اطلاعات از زبان آموزان ایران کمبریج بهترین آموزشگاه زبان فرانسه در تهران موسسه زبان ایران کمبریج به عنوان بهترین آموزشگاه زبان...
بیش تر بخوانید

کتاب آموزش زبان عربی

فهرست مطالب 1 کتاب آموزش زبان عربی 1.1 چرا کتاب های صدی الحیاه؟ کتاب آموزش زبان عربی آموزشگاه زبان ایران کمبریج بهترین کتاب آموزش زبان عربی را معرفی میکند. برای یادگیری زبانی که آمیخته با فرهنگ و کتاب آسمانی ما...
بیش تر بخوانید

اعداد به زبان ترکی استانبولی

فهرست مطالب 1 اعداد به زبان ترکی استانبولی 1.1 آموزش اعداد اصلی زبان ترکی استانبولی (Cardinal numbers) 1.1.1 آموزش اعداد ترتیبی زبان ترکی استانبولی ( Ordinal numbers ) اعداد به زبان ترکی استانبولی خدمت نوین سایت آموزشگاه زبان ایران کمبریج...
بیش تر بخوانید

الفبای زبان فرانسه

فهرست مطالب 1 الفبای زبان فرانسه 1.1  شرایط برگزاری کلاس های الفبای زبان فرانسه الفبای زبان فرانسه آموزشگاه زبان ایران کمبریج آموزش زبان فرانسه را از الفبای زبان فرانسه آغاز میکند. برای یادگیری این زبان ابتدا باید الفبای زبان فرانسه را آموخته باشید.که...
بیش تر بخوانید

جی مت چیست

فهرست مطالب 1 جی مت چیست 1.1 برخی ویژگی های آزمون های کامپیوتری : 1.1.1 ساختار کلی آزمون Gmat جی مت چیست در این بخش به اطلاعات کلی پیرامون اینکه جی مت چیست میپردازیم. آزمون Gmat یکی از آزمون های...
بیش تر بخوانید

امتیاز های مهاجرت به آلمان

فهرست مطالب 1 امتیاز های مهاجرت به آلمان 1.1 شرایط عمومی برای مهاجرت به آلمان 1.1.1 انواع مهاجرت های رایج به آلمان 1.1.1.1 سطح های زبانی برای ورود به آلمان امتیاز های مهاجرت به آلمان برای مهاجرت به آلمان در...
بیش تر بخوانید

بهترین کلاس زبان در تهران

فهرست مطالب 1 بهترین کلاس زبان در تهران 1.1 شرایط و نحوه برگزاری بهترین کلاس زبان در تهران بهترین کلاس زبان در تهران آموزشگاه زبان ایران کمبریج در همان آغاز فعالیت خود بهترین کلاس زبان در تهران را تشکیل داد....
بیش تر بخوانید

بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در تهران

فهرست مطالب 1 بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در تهران 1.1 چرا آموزشگاه زبان ترکی استانبولی ایران کمبریج ؟ 1.1.1 کسب مدرک TOMER بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در تهران قرار گرفتن در صدر لیست بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی...
بیش تر بخوانید