برچسب پست ها "آموزش رایگان زبان"

گرامر زبان انگلیسی زمان ها

گرامر زبان انگلیسی زمان ها گرامر زبان انگلیسی زمان ها آموزشگاه زبان ایران کمبریج در این بخش به گرامر زبان انگلیسی زمان ها اشاره خواهدداشت. مهم ترین بخش حمله سازی در زبان اشراف به ساختارهای گرامری آن زبان می باشد....
بیش تر بخوانید

آموزش زبان تلگرام

آموزش زبان تلگرام آموزش زبان تلگرام آموزشگاه زبان ایران کمبریج ارایه دهنده خدمات رایگان آموزش زبان تلگرام می باشد. کانال آموزش زبان انگلیسی تلگرام موسسه ایران کمبریج با تکیه بر جدیدترین متد های آموزشی سعی در قرار دادن شما عزیزان...
بیش تر بخوانید

آموزش ضمایر زبان انگلیسی

آموزش ضمایر زبان انگلیسی آموزش ضمایر زبان انگلیسی در این بخش از آموزش رایگان زبان به آموزش ضمایر زبان انگلیسی به شما عزیزان میپردازیم. ضمایر زبان انگلیسی از پایه ای ترین مباحث آموزشی است. این مبحث دارای اهمیت بسیاری برای...
بیش تر بخوانید

افعال در زبان انگلیسی

افعال در زبان انگلیسی افعال در زبان انگلیسی در این بخش از آموزش رایگان زبان به ارایه نکات پیرامون افعال در زبان انگلیسی می پردازیم. در ابتدا به کلیت مفهوم فعل اشاراتی خواهیم داشت. در ادامه به نکات پیرامون افعال...
بیش تر بخوانید

آموزش انگلیسی اعداد

آموزش انگلیسی اعداد آموزش انگلیسی اعداد یکی از پایه ای ترین بخش ها در آموزش زبان ، آموزش انگلیسی اعداد میباشد. در این بخش به ارایه اعداد انگلیسی و نکات پیرامون آنها اشاراتی خواهیم داشت. آموزش انگلیسی اعداد 1 الی...
بیش تر بخوانید

آموزش روزهای هفته اسپانیایی

آموزش روزهای هفته اسپانیایی آموزش روزهای هفته اسپانیایی آموزشگاه زبان ایران کمبریج ارایه دهنده آموزش رایگان زبان به آموزش روزهای هفته اسپانیایی میپردازد. به آموزش ایام هفته به زبان اسپانیایی در ادامه مطلب دقت فرمایید. این آموزش شامل ارایه روز...
بیش تر بخوانید

سلام و احوالپرسی اسپانیایی

سلام و احوالپرسی اسپانیایی سلام و احوالپرسی اسپانیایی آموزشگاه زبان ایران کمبریج به آموزش رایگان زبان از جمله سلام و احوالپرسی اسپانیایی میپردازد. سلام و احوالپرسی از نکات پایه ای برقراری ارتباط در زبان می باشد. بنابراین به ارایه اصطلاحات...
بیش تر بخوانید

الفبای زبان انگلیسی

الفبای زبان انگلیسی الفبای زبان انگلیسی آموزشگاه زبان ایران کمبریج ارایه دهنده آموزش رایگان زبان شامل الفبای زبان انگلیسی می باشد. برای آموزش زبان انگلیسی اولین قرم یادگیری و آموزش کامل الفبای این زبان می باشد. در ادامه به آموزش الفبای...
بیش تر بخوانید

سلام و احوالپرسی به زبان انگلیسی

سلام و احوالپرسی به زبان انگلیسی سلام و احوالپرسی به زبان انگلیسی شاید اکثر زبان آموزان تنهای از لغات مرسوم برای سلام و احوالپرسی به زبان انگلیسی استفاده کنند. در این بخش به تمام عبارات و اصطلاحات مربوط به احوالپرسی...
بیش تر بخوانید

آموزش رایگان زبان انگلیسی

آموزش رایگان زبان انگلیسی آموزش رایگان زبان انگلیسی آموزشگاه زبان ایران کمبریج ارایه دهنده آموزش رایگان زبان انگلیسی می باشد. آموزش رایگان انگلیسی در این مجموعه از طریق صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام آموزشگاه زبان ایران کمبریج می باشد. شما...
بیش تر بخوانید