نوشته‌ها

زمان گذشته استمراری در زبان فرانسه

زمان گذشته استمراری در زبان فرانسه

/
L’imparfait : زمان گذشته استمراری در زبان فرانسه …