برچسب پست ها "انگلیسی بریتیش"

تفاوت انگلیسی امریکایی و بریتانیایی

تفاوت انگلیسی امریکایی و بریتانیایی تفاوت انگلیسی امریکایی و بریتانیایی در این بخش به میزان تفاوت انگلیسی امریکایی و بریتانیایی میپردازیم . تفاوت های انواع لهجه ها در زبان انگلیسی تنها مربوط به لهجه نمیباشد. این تفاوت ها شامل موارد زیر...
بیش تر بخوانید