برچسب پست ها "دوره آزمون BEC"

آزمون BEC

آزمون BEC آموزشگاه زبان ایران کمبریج ما برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون BEC دانشگاه کمبریج می باشد و در این بخش به معرفی کامل این آزمون و همچنین ساختار آزمون BEC یا همان آزمون انگلیسی تجاری و انگلیسی بازرگانی...
بیش تر بخوانید