برچسب پست ها "دوره آمادگی آزمون ایتالیایی"

آزمون ایتالیایی سفارت

آزمون ایتالیایی سفارت آموزشگاه زبان ایران کمبریج دوره های آمادگی و آموزش آزمون ایتالیایی سفارت را برگزار می کند. دوره های آمادگی آزمون ایتالیایی سفارت بر اساس سری کتب Espresso می باشد و در 6 سطح بین المللی زبان برگزار...
بیش تر بخوانید