برچسب پست ها "دوره آمادگی BEC"

دوره انگلیسی تجاری

دوره انگلیسی تجاری دوره انگلیسی تجاری آموزشگاه زبان یران کمبریج با تعاریف جدیدی دوره انگلیسی تجاری برگزار میکند. فراگیری و کسب مدرک BEC دستاوردی خطیر برای شرکت در دوره انگلیسی تجاری است. کسب این مدرک بسیار معتبر، بجهت استخدام در...
بیش تر بخوانید

آزمون BEC

آزمون BEC آموزشگاه زبان ایران کمبریج ما برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون BEC دانشگاه کمبریج می باشد. و در این بخش به معرفی کامل این آزمون و همچنین ساختار دوره های BEC یا همان آزمون انگلیسی تجاری و انگلیسی...
بیش تر بخوانید