برچسب پست ها "دوره آموزش تجاری انگلیسی"

دوره انگلیسی تجاری

دوره انگلیسی تجاری دوره انگلیسی تجاری آموزشگاه زبان یران کمبریج با تعاریف جدیدی دوره انگلیسی تجاری برگزار میکند. فراگیری و کسب مدرک BEC دستاوردی خطیر برای شرکت در دوره انگلیسی تجاری است. کسب این مدرک بسیار معتبر، بجهت استخدام در...
بیش تر بخوانید

آموزش زبان انگلیسی تجاری

آموزش زبان انگلیسی تجاری آموزش زبان انگلیسی تجاری اموزشگاه زبان ایران کمبریج در راستای خدمات نوین خود، آموزش زبان انگلیسی تجاری برگزار میکند.امروزه با فزونی یافتن تجارت و توسعه ارتباطات با کشور های دنیا،کلاس های تجاری بازرگانی با استقبال زیادی...
بیش تر بخوانید