برچسب پست ها "دوره آموزش تجاری"

آموزش زبان انگلیسی تجاری

آموزش زبان انگلیسی تجاری اموزشگاه زبان ایران کمبریج در راستای خدمات نوین خود، آموزش زبان انگلیسی تجاری برگزار میکند.امروزه با فزونی یافتن تجارت و توسعه ارتباطات با کشور های دنیا،کلاس های تجاری بازرگانی با استقبال زیادی روبه روست.این امر ما...
بیش تر بخوانید