برچسب پست ها "دوره آموزش زبان آلمانی پایان هفته"

کلاس آموزش مکالمه آلمانی پایان هفته

کلاس آموزش مکالمه آلمانی پایان هفته کلاس آموزش مکالمه آلمانی پایان هفته آموزشگاه زبان ایران کمبریج در راستای ارایه خدمات نوین خود، کلاس آموزش مکالمه آلمانی پایان هفته برگزار میکند.این دوره ها با تاکید بر روی مکالمه آلمانی عرضه میشود.ومطابق...
بیش تر بخوانید