برچسب پست ها "دوره ایتالیایی فشرده"

کلاس فشرده ایتالیایی

کلاس فشرده ایتالیایی کلاس فشرده ایتالیایی آموزشگاه زبان ایران کمبریج با تمهیدات ویژه ایی کلاس فشرده ایتالیایی برگزار میکند.این دوره ها با تاکید بر مهارت مکالمه برقرار میباشد.شایان به ذکر است عزیزانی که قصد انجام آزمون سفارت یا همان آزمون...
بیش تر بخوانید