برچسب پست ها "دوره بحث آزاد دانشجویان"

کلاس آموزش بحث آزاد

کلاس آموزش بحث آزاد کلاس آموزش بحث آزاد آموزشگاه زبان ایران کمبریج مفتخر به ارایه کلاس آموزش بحث آزاد میباشد.این کلاس ها با رویکرد تصحیح گویش و نحوه برقراری مکالمه زبان انگلیسی عرضه میشود.وبا استفاده از اساتید مجرب و نعداد...
بیش تر بخوانید