برچسب پست ها "دوره تضمینی زبان انگلیسی"

دوره تضمینی زبان انگلیسی

دوره تضمینی زبان انگلیسی دوره تضمینی زبان انگلیسی آموزشگاه زبان ایران کمبریج مبادرت به برگزاری دوره تضمینی زبان انگلیسی مینماید.این دوره درسال 2017با ساختاری متفاوت عرضه میگردد.که هم بصورت گروهی و هم بصورت خصوصی قابل برگزاری است.تضمینی هم بصورت کاربردی،به...
بیش تر بخوانید