برچسب پست ها "دوره تضمینی فرانسه"

آموزش تضمینی فرانسه

آموزش تضمینی فرانسه آموزش تضمینی فرانسه آموزش تضمینی فرانسه خدمت نوینی است که در آموزشگاه زبان ایران کمبریج ارایه میگردد.این دوره تضمینی در امتداد آموزش هرچه مفید تر مکالمه فرانسه ارایه میشود. این دپارتمان زبانی در ادواره قبل به حدی...
بیش تر بخوانید