برچسب پست ها "دوره خصوصی زبان عربی"

تدریس خصوصی مکالمه عربی

تدریس خصوصی مکالمه عربی تدریس خصوصی مکالمه عربی آموزشگاه زبان ایران کمبریج برگزار کننده تدریس خصوصی مکالمه عربی میباشد.این دوره آموزشی با شرایطی ویژه برگزار میگردد.امروزه با توجه به افزایش سطح سفرها و انجام مبادلات تجاری به کشور های عرب...
بیش تر بخوانید

دوره آموزش زبان عربی

دوره آموزش زبان عربی دوره آموزش زبان عربی آموزشگاه زبان ایران کمبریج از دیر باز برگزار کننده دوره آموزش زبان عربی میباشد. این دوره ها به شکل گروهی و خصوصی و نیمه خصوصی می باشد. این دوره ها با توجه...
بیش تر بخوانید