برچسب پست ها "دوره خصوصی عربی"

کلاس آموزش زبان عربی جمعه ها

کلاس آموزش زبان عربی جمعه ها کلاس آموزش زبان عربی جمعه ها آموزشگاه زبان ایران کمبریج برگزار کننده کلاس آموزش زبان عربی جمعه ها میباشد.این دوره ها با تاکید بر روی ارتقا دانش زبان عربی برگزار میگردد.و نگرش کاملی برا...
بیش تر بخوانید

دوره آموزش زبان عربی

دوره آموزش زبان عربی دوره آموزش زبان عربی آموزشگاه زبان ایران کمبریج از دیر باز برگزار کننده دوره آموزش زبان عربی میباشد. این دوره ها به شکل گروهی و خصوصی و نیمه خصوصی می باشد. این دوره ها با توجه...
بیش تر بخوانید