برچسب پست ها "دوره زبان مهمانداری"

انگلیسی ویژه هواپیمایی

انگلیسی ویژه هواپیمایی

انگلیسی ویژه هواپیمایی آموزش انگلیسی ویژه هواپیمایی برای بخش مصاحبه انگلیسی توسط آموزشگاه زبان ایران کمبریج از سال ها پیش انجام می شود. در مصاحبه انگلیسی هواپیمایی سوالات خاصی به شکل عمومی از تمامی داوطلبین پرسیده می شود. و بر...
بیش تر بخوانید