برچسب پست ها "دوره فشرده جمعه ها"

کلاس فرانسه جمعه ها

کلاس فرانسه جمعه ها 5 (100%) 1 vote کلاس فرانسه جمعه ها کلاس فرانسه جمعه ها در آموزشگاه زبان ایران کمبریج با شرایطی خاص برگزار میگردد.این کلاس ها با تاکید بر روی مهارت مکالمه برگزار میشوند.وهمچنین مطابق استانداردهای سال 2017...
بیش تر بخوانید