برچسب پست ها "دوره مکاتبات تجاری"

دوره انگلیسی تجاری

دوره انگلیسی تجاری دوره انگلیسی تجاری آموزشگاه زبان یران کمبریج با تعاریف جدیدی دوره انگلیسی تجاری برگزار میکند. فراگیری و کسب مدرک BEC دستاوردی خطیر برای شرکت در دوره انگلیسی تجاری است. کسب این مدرک بسیار معتبر، بجهت استخدام در...
بیش تر بخوانید