برچسب پست ها "دوره مکالمه زبان انگلیسی"

کلاس خصوصی انگلیسی

کلاس خصوصی انگلیسی کلاس خصوصی انگلیسی با آخرین متد پیشرفته روز دانشگاه کمبریج برگزار میگردد.کلاس زبان انگلیسی با در نظر گرفتن شرایط ویژه زبان آموزان اقدام به برگزاری این کلاس ها نموده.کلاس خصوصی انگلیسی آخرین راهکار برای تمامی عزیزانی است...
بیش تر بخوانید

کلاس ترمیک مکالمه انگلیسی

کلاس ترمیک مکالمه انگلیسی آموزشگاه زبان ایران کمبریج برگزار کننده کلاس ترمیک مکالمه انگلیسی در طی بازه های زمانی مختلفی دارد. در ادامه به ارایه پاره ای از توضیحات پیرامون دوره های مختلف زبان انگلیسی در ایران کمبریج میپردازیم. کلاس...
بیش تر بخوانید
دوره کامل آموزش زبان انگلیسی

دوره کامل آموزش زبان انگلیسی

دوره کامل آموزش زبان انگلیسی آموزشگاه زبان ایران کمبریج برگزار کننده دوره کامل آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان می باشد. این دوره ها با تاکیید بر مهارت مکالمه زبان انگلیسی و همراهی دیگر مهارتهای زبان انگلیسی برگزار می شوند. این...
بیش تر بخوانید