برچسب پست ها "دوره گروهی آلمانی"

کلاس فشرده آلمانی

کلاس فشرده آلمانی کلاس فشرده آلمانی آموزشگاه زبان ایران کمبریج بر حسب نیاز متقاضیان کلاس فشرده آلمانی برگزار میکند.این دوره ها مناسب برای بهبود مکالمه آلمانی تمامی افراد میباشد.این دوره ها برای مهاجرت به کشور آلمان و مکالمه روان شما...
بیش تر بخوانید