برچسب پست ها "دوره hitit"

کتاب Hitit

معرفی کتاب Hitit از بهترین متد آموزش زبان ترکی می توان به کتاب Hitit اشاره کرد. این کتاب دارای 3 سطح بندی می باشد و از سطخ مبتدی تا پیشرفته را پوشش میدهد. اصول این کتاب برای شرکت در آزمون...
بیش تر بخوانید