برچسب پست ها "دیکشنری رایگان"

دیکشنری گوگل

دیکشنری گوگل دیکشنری گوگل دیکشنری گوگل یک دیکشنری آنلاین می باشد که زیر نظر سرویس دیکشنری گوگل می باشد. که ترجمه های آن توسط شرکت گوگل برنامه ریزی می شود. دیکشنری گوگل وب سایت دیکشنری گوگل در تاریخ 5 آگوست...
بیش تر بخوانید