نوشته‌ها

ایام هفته در زبان انگلیسی

ایام هفته در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران کمبریج به آموزش رایگان زبان انگلیسی از جمله آموزش ایام هفته در زبان انگلیسی میپردازد. در این بخش به ارایه توضیحات کامل پاره روز های هفته در زبان انگلیسی و کاربرد آنها می پردازیم.

نوشتار و تلفظ ایام هفته در زبان انگلیسی

روز های هفته در زبان انگلیسی شامل :

شنبه Saturday

یکشنبه Sunday

دوشنبه Monday

سه شنبه Tuesday

چهارشنبه Wednesday

پنج شنبه Thursday

جمعه Friday

همانند نوشتار بالا می بایست همیشه در جملات انگلیسی ایام هفته را با حروف بزرگ بنویسید.

برای بکاربردن ایام هفته در جملع از حرف on قبل از بیان روز هفته استفاده می کنیم.

در زبان انگلیسی از دوشنبه تا جمعه ایام هفته محسوب می شوند و به آنها Weekdays گفته می شود.

روزهای شنبه و بکشنبه در زبان انگلیسی آخر هفته یا همان Weekend نامیده می شوند.

نوع نوشتار خلاصه شده ایام هفته در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی عموما ایام هفته بطور کوتاه شده به شکل های فوق نوشته می شوند:

شنبه Saturday به طور خلاصه به شکل .Sat و یا .Sa نوشته می شود

یکشنبه Sunday به شکل خلاصه .Sun و یا .Su نوشته می شود

دوشنبه Monday به شکل کوتاه شده .Mon و یا .Mo نوشته می شود

سه شنبه Tuesday به شکل خلاصه شده .Tue و یا .Tu نوشته می شود

چهارشنبه Wednesday بشکل کوتاه شده .Wed و یا .We نوشته می شود

پنج شنبه Thursday به شکل .Thu و یا .Th کوتاه می شود

جمعه Friday به شکل .Fri و یا .Fr برای کوتاه نویسی نوشته می شود

شما عزیزان می توانید همواره با همراه بودن با وب سایت آموزشگاه زبان ایران کمبریج با آموزش زبان رایگان ما در زمینه زبان های خارجی همراه باشید. در این بخش تنها به معرفی ایام هفته در زبان انگلیسی پرداختیم. با ما در بخش های دیگر آموزشی نیز همراه باشید.