آموزش جملات کاربردی اسپانیایی

آموزش جملات کاربردی اسپانیایی

آموزشگاه زبان ایران کمبریج ارایه دهنده دوره های آموزش زبان اسپانیایی می باشد و در این بخش به آموزش جملات کاربردی اسپانیایی به علاقه مندان به سفر به اسپانیا و زبان آموزان این زبان شیرین می پردازد. آموزش جملات کاربردی اسپانیایی به روان تر صحبت کردن و درک مطلب خوب شما بسیار کمک کننده می باشد.

آموزش جملات کاربردی اسپانیایی

آموزش جملات کاربردی اسپانیایی

آموزش جملات کاربردی اسپانیایی – رایج ترین عبارات

جمله کاربردی اول – Tomar el pelo

این اصطلاح زبان اسپانیایی به معنی زمانی ست که فردی با فرد دیگری شوخی می کند و یا کلک میزند. البته در حالتی طبیعی و خوب (فارغ از قصد اذیت و آزار).

جمله کاربردی دوم –  Ser pan comido

این جمله به معنی کاری بسیار آسان و ساده می باشد. همانند زبان فارسی که در اصطلاح می گوییم مثل آب خوردن.

جمله کاربردی سوم – Estar como una cabra

این اصطلاح در زمانی بکار می رود که فردی کار عجیب و غیر عادی انجام میدهد.

جمله کاربردی چهارم – Estar hecho un aji

این  اصطلاح برای بیان عصبانیت بسیار به کار می رود.

جمله کاربردی پنجم – Tener un humor de perros

این اصطلاح زبان اسپانیایی برای بیان وضعیتی بسیار بد بکار می رود.

جمله کاربردی ششم – Se me hace agua la boca

این اصطلاح کاربردی در زبان اسپانیایی در زمانی بکار می رود که شما برای توصیف غذایی لذیذ می خواهید آن را بیان کنید و بیان کننده لذیذ بودن و خوشمزه بودن غذا می باشد.

جمله کاربردی هفتم – Tiene mas lana que un Borrego

این جمله در زبان اسپانیایی به معنی داشتن مال و پول فراوان می باشد.

آموزشگاه زبان ایران کمبریج همواره در تلاش برای ارایه بهترین روش و متد های آموزشی به شما عزیزان می باشد و امید است با استفاده از آموزش جملات کاربردی اسپانیایی قدمی کوچک در راه آموزش اسپانیایی برای شما عزیزان برداشته باشیم.

Related Articles
You must be logged in to post a comment.