نمرات American English File 3

نمرات مربوط به ترم های کتاب 3 در این بخش ارایه داده میشوند:

  • ترم فوق فشرده کتاب 3 / Intensive 3
  • ترم مربوط به بخش اول کتاب 3 / AEF 3A
  • ترم مربوط به بخش دوم کتاب 3 / AEF 3B

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات ترم فوق فشرده  3  استاد ابهری – تاریخ آزمون 29 دی 97

شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
6266 مهرداد آرمند 7 14 12 5 13 22 73
6331 ميثم غفاري 8 13 14 7 15 24 81
4400 گلناز ناظري 8 15 13 7 14 23 80
6534 مژگان پرهيزکاري 6 14 11 5 15 19 70
6330 زهره ولي بيگي 5 7 12 6 14 18 62
7768 حسن يزدان 6 13 14 7 13 19 72
7393 مسعود کبرياائي 5 12 11 7 14 21 70

نمرات ترم 3b استاد صدیق – تاریخ آزمون 27 دی 97

شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
3848 متين دخت اقتداري 9 10 14 7 13 28 81
4116 سمانه بيرانوند 9 9 11 7 13 27 76
5466 روح اله پرخيده 7 12 14 7 12 21 73
7589 سائده عباس 6 14 15 6 14 25 80
3523 محمدحسين عباسي 7 11 9 4 13 21 65
5767 ابوالفضل گودرزي 7 14 13 5 12 20 71
2655 آرتور کشيشيان 5 14 10 6 13 15 63

نمرات ترم 3a استاد قلیخانی – تاریخ آزمون 24 دی 97

شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
7689 مينا براتي 8 14 15 7 15 24 83
6756 عليمحمد کريمي 5 13 13 6 15 20 72
6035 سميه رضائي 5 11 14 8 15 21 74
5859 سپيده شفيعي 4 6 12 4 12 9 47
5840 سودابه شيدائي 8 12 14 7 15 18 74
7690 فاطمه شکراله 0 0 0 0 13 0 13
7626 محمد صرفي 8 13 13 7 14 18 73
7003 بنيامين عباسي 8 5 13 6 15 23 70
2667 مرتضي لطفي 2 12 12 5 13 18 62
5036 نسترن محترمي 5 5 14 5 13 18 60
6963 شبنم محمدپور 7 13 14 7 12 22 75
6944 منصوره کاظمي 5 12 15 5 15 23 75

نمرات ترم 3a استاد ایزدی -تاریخ آزمون 22 دی 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 6449 سرينه اوهانس 5 12 14 7 15 21 74
2 6716 فاطمه پورقبادي 8 13 13 7 14 22 77
3 5641 شهاب ثابت کار 8 12 14 8 15 26 83
4 5941 بهنام حسين پور 0 0 0 0 13 0 13
5 7653 روژينا حسينزاده 8 13 14 8 15 24 82
6 5640 مهشيد ساعي 6 14 14 6 15 19 74
7 2406 سعيد صافي 5 13 13 8 12 25 76
8 5777 سميرا ملکي 0 0 0 0 9 0 9
9 7183 پروين وحيد 0 0 0 0 11 0 11

نمرات ترم 3a استاد رجایی – تاریخ آزمون 20 دی 97

نام خانوادگی مکالمه کلاسی خواندن درک مطلب نوشتار گرامر و لغت شنیداری کل
اشرفی 12 15 8 9 22 4 70
اکبری 10 14 9 7 15 5 60
خلیلپور 9 13 11 7 24 6 70
دینار زاده 14 15 14 9 25 7 84
صیدی 15 15 13 7 28 6 84
قلعه وند 11 15 9 7 13 5 60
مقدس پور 0 13 0 0 0 0 13
منصوری 12 14 12 7 19 6 70
مهدوی 10 15 12 7 23 4 71
موسوی 9 13 14 6 25 7 74

نمرات ترم فوق فشرده 3 استاد قلیخانی – تاریخ آزمون 18 دی 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 7346 فاطمه احمدزاده 10 12 14 8 12 21 77
2 7915 نجمه باقدرت 8 15 15 9 13 21 81
3 7277 علي جوادي 10 14 14 7 14 24 83
4 7185 نسيم حسني 9 8 13 7 14 19 70
5 7775 پرنيان نخعي 9 13 14 6 11 18 71
6 7084 فاطمه خليلي نژاد 10 12 13 7 11 27 80
7 7309 محدثه شاهمحمدي 10 12 13 8 15 22 80
8 7082 عاطفه شمس 10 14 15 9 15 29 92
9 6785 مهسا شيرين 0 0 0 0 13 0 13
10 3506 مهدي ضياييان 10 14 13 8 15 26 86
11 7891 تانيا عباس پور 10 14 15 10 15 25 89
12 7209 سبحان قاسمي 9 13 15 9 15 23 84
13 7286 سارا مديري 10 14 11 7 15 26 83
14 7923 ياسمن وزيري 10 15 12 8 15 27 87
15 5012 مرضيه وطن خواه 9 11 11 7 15 18 71

نمرات ترم 3a استاد سنجری – تاریخ آزمون 18 دی97

شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
4267 احسان اله ياري 4 12 12 5 12 15 60
1906 محمدحسين اميني 7 11 14 6 13 19 70
3692 آرش رساءايزدي 9 13 14 6 14 18 74
6250 سيدپارسا پرواسي 6 12 13 7 15 26 79
7660 نرجس فتاحي 5 14 12 6 14 26 77
5251 زهرا فرخنده 7 14 14 10 14 24 83
7485 الهام جهانگيري 6 13 14 9 15 28 85

نمرات ترم 3b استاد سنجری – تاریخ آزمون 18 دی 97

شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
4304 آرزو اسديان 7 11 14 8 14 23 77
5349 مهديس موسويان 8 9 12 7 13 15 64
3538 دلنواز ناظم پور 2 11 13 4 12 11 53
4380 اميرحسين رياضت 10 4 11 6 14 25 70
6551 شکيبا شفيعي 7 14 15 8 14 28 86
5679 سهيلا عباسي 5 11 13 6 14 26 75
5443 مهرگان علايي 7 9 13 6 12 23 70
5906 محمد رضا مرادي 8 13 13 9 11 23 77
6429 پرديس منتخب 9 13 12 7 15 29 85

نمرات ترم فوق فشرده 3 استاد صاحبی – تاریخ آزمون 15 دی 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي listening reading speaking writing class activity Gr.voc final
1 1370 نسترن احتياطي 9 7 12 7 15 28 78
2 1444 سارا پارسائي 3 11 12 3 15 17 61
3 1601 نيلوفر حبيب پناه 10 11 13 8 14 22 78
4 1421 محمدسپهر حسين 8 14 13 7 14 28 84
5 1642 ماهنوش زارع 9 12 12 7 13 29 82
6 1427 محمد رضا زماني 10 15 11 7 12 22 77
7 1417 زهراسادات سجادي فر 6 10 12 6 10 21 65
8 1470 پارميس مميزي 8 6 12 5 15 12 58
9 1686 کيميا کرمي 10 15 14 9 14 34 96

نمرات ترم فق فشرده 3 استاد رجایی – تاریخ آزمون 15 دی 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 6224 بهرام احمديان 9 8 12 3 14 17 63
2 7523 مينا افشاري 8 6 12 4 14 18 62
3 5728 محمد اماميان 9 13 13 3 13 22 73
4 7703 حامد انصاري 6 12 14 5 13 29 79
5 6680 نرگس بذرافشان 6 9 12 4 15 20 66
6 8016 فريده پاکدامن 0 0 0 0 14 0 14
7 6135 پويان پرهيزکاري 7 12 11 5 15 20 70
8 6777 حامد حسيني 5 5 10 2 14 6 42
9 7278 زهرا دادمرزي 7 9 13 4 14 23 70
10 6015 زينب سليماني 7 13 12 4 15 25 76
11 7223 سيداکبر شفائي 10 14 12 7 15 25 83
12 7445 مصطفي شهبازي 10 12 15 7 15 24 83
13 6772 محدثه قوامي 0 0 0 0 5 0 5
14 6992 امين محمودي 10 14 13 7 15 32 91
15 7727 سيد حميد ميرسالاري 10 10 12 5 15 23 75

نمرات ترم 3a استاد قلیخانی – تاریخ آزمون 14 دی 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 7466 صديقه احمدي 8 14 13 9 15 28 87
2 7607 رويا اماني 0 0 0 0 3 0 3
3 6457 فاطمه پاک باز 0 0 0 0 3 0 3
4 6336 رامتين خسروي 0 0 0 0 2 0 2
5 7459 حامد دلگشائي 0 0 0 0 10 0 10
6 7478 وحيد رحيمي 8 12 0 8 15 27 70
7 7599 کسري سيدي 7 14 12 7 13 22 75
8 5915 الهام شيرازي 4 14 11 6 13 27 75
9 6930 صحابه صفرپور 0 0 0 0 7 0 7
10 5870 محمدعلي فرهادي 3 8 12 6 13 18 60
11 6388 فائزه معتمدي 8 13 13 7 13 27 81
12 4961 حديثه هدايتي 8 12 11 8 10 28 77
13 7447 فاطمه وحيدي 8 14 15 8 13 23 81

نمرات ترم 3a استاد جوادی – تاریخ آزمون 14 دی 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 4128 زهرا ابراهيمي 0 0 0 0 9 0 9
2 3981 مجتبي اميري 0 0 0 0 10 0 10
3 5529 محمدجواد ايزدي 4 10 12 6 12 26 70
4 6346 سارا جاويدانباردان 0 0 0 0 13 0 13
5 2967 محمد حضوري 6 9 13 6 15 21 70
6 6347 پرستو رجب پور 0 0 0 0 13 0 13
7 4075 زهرا زارع 0 0 0 0 10 0 10
8 5062 مهرداد سلمانيها 6 11 13 6 13 21 70
9 5597 پريسا شکوفان 5 14 14 9 15 20 77
10 6998 مهرنوش علي آبادي 7 13 14 7 15 20 76
11 6666 مليکا فيروزبخش 0 0 0 0 13 0 13
12 5531 محسن لاله 6 10 14 7 14 19 70
13 5652 فاطمه مرادپور 7 11 15 8 15 23 79

نمرات ترم 3b استاد عبدالهی – تاریخ آزم 11 دی 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 5402 مهدي احدي 7 13 14 7 14 26 81
2 6005 عليرضا اسدي 7 9 14 7 11 22 70
3 4017 سجاد بيطرف 0 0 0 0 12 0 12
4 5436 محمدحسين حسيني 7 10 14 8 14 23 76
5 5113 حسام حقيري 6 11 13 6 13 13 62
6 7281 اميرحسين رجبي 0 0 0 0 12 0 12
7 6219 بهاره رحيم زاده 9 12 14 8 14 30 87
8 4018 عارفه زماني 7 11 13 7 13 29 80
9 5697 منصور عزيزي 8 11 15 9 14 26 83
10 6456 سپيده غفاري 9 11 15 7 14 28 84
11 5114 درسا فيروزي 9 8 13 8 13 23 74
12 6889 الميرا ميرزا 0 0 0 0 13 0 13
13 6009 حسين نادري فشتالي 7 12 14 9 15 28 85
14 6221 رحمت الله نصرالهي 7 12 14 7 14 27 81
15 5593 فاطمه هاشمي 7 13 14 0 12 26 72

نمرات ترم فوق فشرده 3 استاد بدلی – تاریخ آزمون 11 دی 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 7794 راحيل ابوالقاسمي 9 13 14 8 15 30 89
2 7354 هانيه ايرانفر 9 12 13 8 14 29 85
3 6975 مهران بحرانعلي 0 0 0 0 13 0 13
4 7509 فائزه خنجري فرد 10 12 14 7 15 23 81
5 7356 شاهين سلامت 8 13 15 7 13 26 82
6 7130 صبا سمسار 8 11 11 8 13 25 76
7 7214 مهسا طاهريان 8 11 13 7 12 29 80
8 7543 مونا محروقي 10 14 13 8 13 22 80
9 5667 روح الله مرادي ترک 5 9 10 6 11 12 53
10 7322 مهسا ملکي 8 11 12 7 11 21 70
11 7272 امير منشاري 0 0 0 0 13 0 13
12 7540 سعيد ناصحي 0 0 0 0 11 0 11
13 7273 مهرشاد نجاتي نميني 0 0 0 0 12 0 12
14 7658 نادر نينوايي 10 12 14 6 14 22 78

نمرات ترم 3b استاد سنجری – تاریخ آزمون 8 دی 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 6306 فائزه اسمعيلي 10 13 14 6 14 30 87
2 7087 ميلاد ايزانلو 7 9 14 6 13 30 79
3 7269 فربد اکرمي 0 0 0 0 2 0 2
4 5923 نويد جاويد 8 14 13 7 14 28 84
5 5305 مرتضي خاقاني 0 0 0 0 10 0 10
6 3715 الهه رحماني 5 12 13 8 11 24 73
7 6381 راضيه علي زاده 9 13 14 8 14 31 89
8 6217 سحر قنبري 9 11 14 7 15 28 84
9 5842 مريم قنبريان 7 9 13 9 13 31 82
10 6277 مونا مرادي 9 8 14 7 13 24 75
11 7474 سارا مصطفي 0 0 0 0 11 0 11
12 6124 شيرين نادري 0 0 0 0 3 0 3
13 5391 محمد نوري 9 13 14 7 14 31 88

نمرات ترم 3a استاد زادمهر – تاریخ آزمون 7 دی 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 5763 نسرين ابراهيمي 8 13 13 6 13 23 76
2 6802 هنگامه برخورداري 8 14 14 8 14 29 87
3 5079 يوسف جباري 4 13 13 6 13 22 71
4 4521 نيکو حسيني 3 5 12 4 12 14 50
5 7376 الناز حسيني 3 8 14 7 14 24 70
6 5004 زينب خليل پور 0 0 0 0 9 0 9
7 6234 عليرضا سلماني 3 12 13 6 13 23 70
8 5078 ساينا سليماني 3 13 14 7 13 23 73
9 5020 مليکا شيرزادي 10 12 15 7 14 23 81
10 5312 مرسده قادر پور 5 10 12 5 13 15 60
11 6804 عليرضا قاسمي 9 13 15 6 14 26 83
12 7385 عليرضا درياکناري 6 14 14 7 14 32 87
13 7427 سيدمجتبي واعظ 7 13 13 6 14 29 82
14 6836 محسن کلانتري 4 4 15 7 13 27 70

نمرات ترم 3b استاد رجایی – تاریخ آزمون 7 دی 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 6604 بتول السادات آصفي 4 7 13 6 14 17 61
2 5382 ارسلان تحريري 0 0 0 0 14 0 14
3 2091 حميدرضا ترابي تکيه 6 9 15 6 15 20 71
4 5275 فهيمه حسيني 9 11 13 8 15 24 80
5 6577 نيما خدابنده لو 0 0 0 0 13 0 13
6 3565 سياوش ظفري 9 13 15 8 15 18 78
7 5479 محمد عبدي 7 12 13 6 15 20 73
8 6271 زهرا غلامان 8 7 10 7 14 14 60
9 6205 زينب فاطمي 8 10 15 9 15 26 83
10 6184 شيما فخرائي 6 8 11 3 14 18 60
11 4815 اميرسالار ناصري 5 10 13 6 13 14 61
12 2840 ساناز نجف زاده 7 10 13 2 15 14 61
13 4515 جواد نعمتي 7 9 13 8 13 20 70
14 7301 ناژين هاشمي 0 0 0 0 13 0 13
15 4074 شيدا وقار 7 9 14 7 15 26 78

نمرات ترم 3b استاد قلیخانی – تاریخ آزمون 6 دی 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 6482 عليرضا صنوبر 9 12 15 6 15 21 78
2 5566 راضيه عسگري 9 12 14 8 15 25 83
3 6201 محمدرضا عسکري 0 0 0 0 2 0 2
4 7499 احسان محمديه 9 14 14 7 15 20 79
5 5338 محمدحسين مشهدي 0 0 0 0 2 0 2
6 6436 مهرآسا يوسفيان 9 11 14 7 13 25 79
7 6435 پارميدا يوسفيان 10 13 14 7 13 25 82

نمرات ترم 3b استاد صدیق – تاریخ آزمون 3 دی 97

شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
6522 اميرحسين شفيعي 8 9 12 4 11 16 60
7401 مهشاد طاهرزاده 0 0 0 0 13 0 13
6753 کيوان نوروزي 7 14 13 5 13 18 70
4607 محسن نوروزي 6 0 14 6 13 21 60
3137 امير هاشمزاده 0 0 0 0 11 0 11
4186 نفيسه هاشمي 0 0 0 0 12 0 12
6101 احسان هژبر 7 10 14 7 14 20 72
4772 شاهين کاشلي 7 10 14 6 15 22 74

نمرات ترم 3a استاد صدیق – تاریخ آزمون 1 دی 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 5458 مهناز اعتمادي 6 13 13 7 14 23 76
2 4003 الناز بطشي 4 8 15 5 12 16 60
3 3960 زيبا بيگلري 5 9 13 4 13 16 60
4 5148 فاطمه پشتاره 0 0 0 0 12 0 12
5 6472 پريسا پورربيعا 6 10 14 8 14 25 77
6 5528 غزاله پيرانيان 10 7 14 8 13 24 76
7 6492 مريم تفرشي 8 15 15 7 14 25 84
8 4773 نيلوفر رسولي 1 7 13 7 13 18 59
9 6398 سميرا شهبازي 5 13 15 6 15 23 77
10 4402 ماجده لطفي 7 11 14 9 14 18 73
11 5825 شهاب محجوبي 4 10 13 8 15 15 65
12 7431 مجتبي محمودي 5 12 11 7 13 24 72
13 4101 آزاده سادات مهاجر طهراني 5 13 15 23 15 23 94
14 2457 فرنگيس مهدي زاده 5 11 14 8 14 32 84
15 فربد اکرمی 0 0 0 0 13 0 0

نمرات ترم فوق فشرده 3 استاد قلیخانی – تاریخ آزمون 1 دی 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 5649 ايمان احمدي 0 0 0 0 2 0 2
2 6735 عليرضا جمشيدي 9 12 14 6 15 29 85
3 7023 روزبه حيدرزاده 0 0 0 0 5 0 5
4 6736 مهرداد حيدري 7 13 13 7 13 25 78
5 7413 مرجان خاتمي 10 14 13 7 12 26 82
6 7351 فاطمه خضري راد 9 8 12 5 15 21 70
7 7217 اشکان دقتي 9 14 15 8 15 22 83
8 6344 حميدرضا زارع 7 13 13 6 15 25 79
9 6545 اميرعلي شعباني 0 0 0 0 13 0 13
10 7550 سونا غلامي 10 13 15 8 15 25 86
11 7424 ساناز مروتي 9 14 15 5 15 29 87
12 6345 نرگس مسعود 7 10 15 6 15 29 82
13 6304 محسن ميرزائي 0 0 0 0 5 0 5
14 6303 فرزاد هادي 9 10 14 7 15 30 85
15 7556 رضوانه يوسفي 9 13 14 7 15 30 88

نمرات ترم 3b استاد برات – تاریخ آزمون 27 آذر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 6037 حسين ارجيني 9 13 15 7 12 31 87
2 6036 الهام ارجيني 8 11 11 7 12 21 70
3 6615 ندا اسدي 0 0 0 0 13 0 13
4 6740 مهسا اعظميان 5 8 11 5 14 17 60
5 6255 دينا تقي کهزاد 5 12 12 4 15 17 65
6 5600 فاطمه حاجي 7 10 10 6 15 22 70
7 6982 مريم حسين پور 8 12 14 6 15 26 81
8 6538 نيلوفر سليمي 0 0 0 0 5 0 5
9 6541 مهدي شکوري 8 13 15 7 14 26 83
10 6537 شاهين فردرهنما 0 0 0 0 5 0 5
11 7091 پيام فريدوني 5 13 15 7 13 22 75
12 5115 غزاله گنجي 9 9 11 6 14 16 65
13 5291 زهرا مفيدي 7 14 13 5 13 18 70
14 1869 الناز نوري 6 12 12 9 14 21 74
15 4592 رقيه همت پور 7 9 12 6 13 24 71
16 6114 مريم کمال 9 14 15 7 15 29 89

نمرات ترم فوق فشرده 3 استاد رجایی – تاریخ آزمون 25 آذر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 5678 مجيد اجاق لو 0 0 0 0 3 0 3
2 6231 فريبا اقبالي 10 14 13 0 14 27 78
3 4780 رضا پاشائي 8 11 11 5 15 14 64
4 5633 مهرناز حقيقي 3 11 13 4 14 25 70
5 5645 محمد سبحان 2 6 11 6 13 14 52
6 5794 نيلوفر شاکري 7 5 13 6 13 17 61
7 6235 بهناز عبايي 9 9 10 2 13 27 70
8 454 رضا عليدوست 9 9 14 2 14 15 63
9 5659 الناز فداکار 4 5 12 4 12 14 51
10 6026 رضا فرنقي 9 3 12 7 13 19 63
11 5958 سپيده قائمي 9 11 13 5 15 28 81
12 5986 عليرضا لاجوردي 0 0 0 0 12 0 12
13 6162 محمدمهدي نام آور 8 11 13 5 14 19 70
14 5632 مجتبي هادي پرويز 0 0 0 0 14 0 14
15 6163 مريم کاريان 8 10 12 6 14 14 64
16 6050 مرجان کياني 1 9 13 6 15 18 62

نمرات 3a استاد جوادی – تاریخ آزمون 25 آذر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 5881 زينب احمدي 6 14 13 6 14 29 82
2 7005 عليرضا پورقلي يام 0 0 0 0 3 0 3
3 6040 اعظم چشمه 5 10 14 6 13 22 70
4 5413 منيره حسيني 5 12 14 7 15 25 78
5 4209 اميرحسين حسيني 0 0 0 0 12 0 12
6 5805 نجمه حمزوي 5 13 14 7 15 29 83
7 6792 آرش زماني 0 0 0 0 15 0 15
8 7010 اميررضا سلاسل 6 13 14 7 15 24 79
9 6793 ابراهيم عليزاده 7 15 13 7 15 27 84
10 6794 علي مستعان 0 0 0 0 15 0 15
11 6839 پويا ملکوتي 0 0 0 0 3 0 3
12 7060 محمدهادي نيک عهد 4 13 14 7 15 29 82

نمرات ترم فوق فشرده 3 استاد آذر – تاریخ آزمون 25 آذر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 2057 بهنوش اسدزاده 8 12 12 8 12 20 72
2 6739 عباس افتخاري 0 0 0 0 8 0 8
3 7400 صمصام اقبال 0 0 0 0 14 0 14
4 6895 مهدي بيات 9 12 14 6 14 24 79
5 6884 کامران جعفري 9 15 13 7 12 26 82
6 6496 محمدمهدي خواجوي 0 0 0 0 2 0 2
7 6510 سعيد راعي 10 13 13 8 12 27 83
8 6881 مصطفي رضواني فر 9 13 13 7 14 26 82
9 6103 مرتضي شيرزاد 7 6 13 5 13 16 60
10 6559 روزبه طوفاني 9 13 14 8 15 30 89
11 6489 سعيد عباسي 9 12 12 7 11 29 80
12 6959 افسانه عظيمي 8 10 11 8 12 21 70
13 5419 محمد محبتي 6 11 13 7 13 26 76
14 6741 هديه مهاجراني 8 3 12 7 12 18 60
15 5961 محمدعلي مير 7 7 10 6 8 10 48
16 7379 سعيد کمال 0 0 0 0 13 0 13

نمرات ترم 3a استاد زادمهر – تاریخ آزمون 21 آذر 97

شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
4476 سحر مددپور 6 12 12 6 12 22 70
5390 افشين بامشادي 8 14 13 7 12 21 75
5551 مجيد برزگر 5 10 12 6 13 26 72
5045 زهرا حيدري 5 12 10 6 14 14 61
5401 پريناز سيف 6 13 13 7 14 30 83
4238 نسيبه طاهوني 5 12 9 5 13 21 65
6334 فربد نامداري 4 12 13 7 14 21 71
7067 نويد نعمت زاده 8 12 15 8 14 23 80

نمرات ترم 3a استاد قلیخانی – تاریخ آزمون 19 آذر 97

شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1913 عاطفه آورزماني 5 11 15 6 15 22 74
6092 نوشين ايزدپناه 3 8 13 7 14 19 64
7062 البرز تاجبخش 7 12 14 7 13 29 82
7138 حميدرضا حسيني 4 11 0 7 14 25 61
5981 بهناز سقايي 5 12 12 6 15 20 70
4001 محمدرضا سيف 0 0 0 0 10 0 10
5854 مرجان عباسي 10 13 15 8 15 27 88
6825 سيدعلي موسوي 9 12 15 6 15 28 85
5921 آرزو ميراقاسي 3 10 15 6 15 21 70
7211 الهام نجار 0 0 0 0 7 0 7

نمرات ترم فوق فشرده 3 استاد شیخی – تاریخ آزمون 17 آذر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 6311 ليلا احمدي 10 13 13 9 15 27 87
2 6598 فاطمه تفتيشي 5 8 13 7 13 24 70
3 7044 هامون حسن نژاد 0 0 0 0 10 0 10
4 7350 فواد خضري 9 15 14 8 15 19 80
5 7324 شيوا خمسه 9 14 14 8 15 24 84
6 7038 فاطمه ذبيحي 8 12 13 7 14 17 71
7 5524 زهرا ضرابي ها 0 0 0 0 15 0 15
8 7035 ميلاد طاهرخاني 0 0 0 0 5 0 5
9 6367 ميگل عبدلي 9 14 13 8 15 29 88
10 6343 محمد محمدي 9 15 14 8 15 27 88
11 6394 اکبر مصطفي 10 15 14 8 14 28 89
12 6439 مريم ملک 8 7 13 7 13 29 77
13 6657 مسعود هاشمخاني 10 15 13 7 15 27 87

نمرات ترم 3a استاد عبدالهی – تاریخ آزمون 16 آذر 97

شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
5480 محمد اخوندي 6 14 9 7 14 25 75
4116 سمانه بيرانوند 7 11 11 8 14 21 72
4751 عليه جوانمردي 5 9 8 5 12 21 60
5478 علي رضائي 6 11 10 5 12 27 71
3992 هانيه شاهي 8 11 10 7 13 21 70
5767 ابوالفضل گودرزي 5 13 13 7 5 18 61
5476 اميرمحمد عليين 8 13 12 7 13 25 78