نمرات American English File 3 مربوط به ترم های کتاب 3 در این بخش ارایه داده میشوند :

  • ترم فوق فشرده کتاب 3 / Intensive 3
  • ترم مربوط به بخش اول کتاب 3 / AEF 3A
  • ترم مربوط به بخش دوم کتاب 3 / AEF 3B
نمرات American English File 3

نمرات American English File 3

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید. لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات ترم فوق فشرده 3 استاد نامدار – 2 خرداد 1402

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
76 21 15 11 14 11 4 قوکیان 19699 1
72 20 15 10 13 12 2 متین پور 19676 2
79 26 15 10 13 12 3 خلیلی توستانی 19554 3
78 22 13 12 14 11 6 ظهیری 19168 4
77 22 12 11 13 14 5 سرتیپی 19272 5
83 26 13 11 14 14 5 غفاری 19501 6

نمرات آزمون b3 استاد خفایی– تاریخ آزمون 31 اردیبهشت

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
84 25 15 12 15 9 8 رزقیان 18182 1
74 24 8 10 13 12 7 باقری 17800 2
87 27 15 11 15 11 8 گیوی 19462 3
90 27 15 9 15 14 10 علی آبادی 6998 4
66 15 13 6 13 10 9 خانی کوچکسرائی 18547 5
88 26 14 12 14 12 10 یادگاری 8472 6
56 16 14 2 12 5 7 صولتی 18307 7
79 26 15 9 14 12 3 حسینی 18550 8
77 25 15 8 14 10 5 شیخی حسین آبادی 18193 9

نمرات آزمون a3 استاد یعقوبی– تاریخ آزمون 31 اردیبهشت

 

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening   نام خانوادگي کد پرونده رديف
81 25 15 10 13 12 6   عسکری 16118 1
91 28 14 12 15 14 8   زاهدپور 19086 2
81 27 15 8 12 15 4   صادقی سروستانی 17605 3
74 26 15 9 11 10 3   عارفی سیگارودی 18017 4
80 27 15 10 11 13 4   جعفری 18018 5
86 26 15 12 14 13 6   چهره لنگرودی 379 6
62 20 14 10 8 8 2   ولی زاده ینگجه 16554 7
80 26 14 11 12 12 5   عماد یحیوی 18986 8