بحث آزاد انگلیسی / Free Discussion / مکالمه آزاد زبان انگلیسی

خانه بحث آزاد انگلیسی / Free Discussion / مکالمه آزاد زبان انگلیسی

دوره های بحث آزاد زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران کمبریج برگزارکننده دوره های صرفا مکالمه برای سطوح متوسط و پیشرفته میباشد. دوره های بحث آزاد زبان انگلیسی برای روان تر صحبت کردن و تقویت اعتماد به نفس زبان آموزان در مهارت مکالمه میباشد. در این دوره های که بر اساس بیان موضوعاتی برای بحث آزاد و گفتگو برنامه ریزی شده اند، اساتید آموزشگاه زبان ایران کمبریج با ارایه کلمان و اصطلاحات حیطه موضوع مورد بحث دایره واژگان زبان آموز را ارتقا میدهند. دوره های بحث آزاد زبان انگلیسی آموزشگاه زبان ایران کمبریج باعث کاهش زمان فکر کردن شما قبل از بیان هر جمله و یا مطلبی میشود و این موضوع باعث ایجاد تسلط بیشتر در زبان آموز میشود.

منابع آموزشی در دوره های Free Discussion

آموزشگاه زبان ایران کمبریج با بکار گیری کتب زیر روند مکالمه کلاس را در پیرامون موضوعات مختلف زبانی جهت میدهد :

  • کتاب Impact Values
  • کتاب Impact Topics
  • کتاب Impact Issues
  • کتاب For and Against
  • فیلم های مختلف

cover دوره های بحث آزاد انگلیسی عموما توسط اساتید Native  آموزشگاه برگزار میشود و از این لحاظ محیطی کاملا طبیعی از زبان انگلیسی برای زبان آموزان ایجاد میشود تا زبان آموزان هرچه بیشتر خود را در محیطی کاملا انگلیسی زبان احساس و پیدا کنند.

 

people-talking-2

کلاس های بحث آزاد زبان انگلیسی برای زبان آموزانی که سطح متوسطی دارند جهت ارتقای سطح آنها مناسب است و همچنین این دوره ها مناسب زبان آموزانی که دارای سطح زبان خوبی هستند هم میباشد که با حفظ سطح زبانی خود , روان تر صحبت کرده و با اصطلاحات بیشتری آشنا شوند.

برای دریافت اطلاعات کلی در ارتباط با دوره های مکالمه و بحث آزاد زبان انگلیسی میتوانید به جدول زیر دقت نمایید.

 

بحث آزاد انگلیسی

بحث آزاد انگلیسی

 

برای اطلاع از سطح خود برای شرکت در دوره های مکالمه و بحث آزاد زبان انگلیسی می توانید به بخش تعیین سطح مکالمه رایگان موجود در وب سایت مراجعه نمایید.