نمرات American English File 4

نمرات مربوط به کتاب 4 در این بخش به شما ارایه داده میشود:

  • ترم فوق فشرده کتاب 4 / Intensive 4
  • ترم مربوط به بخش اول کتاب 4 / AEF 4A
  • ترم مربوط به بخش دوم کتاب 4 / AEF 4 B

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات 4a استاد هاشمی – تاریخ آزمون 29 تیر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 2753 حسين احمدي 6 13 15 7 14 26 81
2 3265 مهدي اميدي 7 11 15 6 14 23 76
3 4759 ياسمن داوران 4 11 13 7 15 33 83
4 4256 علي روستاپور 6 5 15 7 14 34 81
5 3105 محمد زاهدي 9 11 12 6 15 24 77
6 4112 فاطمه سرلک 0 0 0 0 13 0 13
7 3139 علي صبوري 6 3 14 7 14 12 56
8 2834 آذر منفرد 0 0 0 0 12 0 12
9 3678 پويا کردبچه 5 5 14 9 15 24 72
10 1843 محسن کرمي نيا 4 6 15 6 13 17 61

نمرات 4b استاد ابهری – تاریخ آزمون 23 تیر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 2509 ثمين الحقير 0 0 0 0 14 0 14
2 1337 مبينا امامي 2 9 14 6 14 16 61
3 1751 سروش برومند 0 0 0 0 15 0 15
4 1806 سحر حسني 3 15 14 7 13 28 80
5 1760 محمد رضا خليلي 0 0 0 0 15 0 15
6 2643 مهدي رويان 10 6 12 5 13 24 70
7 2686 اناشه سيمونيان 0 0 0 0 12 0 12
8 2272 عليرضا طوراني 3 13 13 7 13 22 71
9 3045 مهرناز فاضلي 0 0 0 0 12 0 12
10 2373 فرزاد فربد 0 0 0 0 13 0 13
11 4680 سحر مصلي 6 15 15 6 15 29 86
12 2785 احسان موسوي 0 0 0 0 10 0 10
13 1263 محمدرضا ميراحمدي 0 0 0 0 14 0 14
14 3003 سهيلا يوسفي 6 6 13 7 14 24 70
15 4769 ساغر کاظمي 4 12 14 6 14 20 70

نمرات 4a استاد برات – تاریخ آزمون 23 تیر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 1909 آروين آجوداني 0 0 0 0 5 0 5
2 2253 عمران احمدي 5 11 14 6 15 28 79
3 2648 آيدا افشاري 7 5 14 7 15 30 78
4 1183 فاطمه بختياري 2 11 15 7 15 25 75
5 2513 بهاره پيرهنفروش 4 2 12 6 14 19 57
6 2100 سمانه سجادي 4 5 14 5 14 28 70
7 3640 اشکان شکيبا 6 11 13 6 14 20 70
8 3554 اسماعيل صادقي 0 0 0 0 14 0 14
9 3943 مسعود قدرتي 8 11 15 7 15 22 78
10 3793 ياسر معقولي 0 0 0 0 14 0 14
11 4176 مريم موسوي 0 0 0 0 14 0 14

نمرات فوق فشرده 4 استاد مهدیپور – تاریخ آزمون 23 تیر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 4696 محمدرضا رفيعي نژاد 0 0 0 0 10 0 10
2 1575 معصومه ريز 1 11 14 7 15 22 70
3 4394 پانته آ ساربانها 0 0 0 0 2 0 2
4 4179 ساره سعادتمند 0 0 0 0 2 0 2
5 678 مريم سعيدي 5 11 14 5 14 19 68
6 4255 ميرمحمدعلي شجاعي 0 0 0 0 15 0 15
7 4089 مريم فتح زاده 0 0 0 0 14 0 14
8 4563 محمد امين فروهش 9 11 15 6 14 31 86
9 4697 زهرا ميرنبي پور 0 0 0 0 3 0 3
10 4526 مهران همت يار 0 0 0 0 11 0 11
11 4808 محمد مهدي يوسفي 5 9 15 7 15 26 77

نمرات 4a استاد برات – تاریخ آزمون 20 تیر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 1909 آروين آجوداني 0 0 0 0 5 0 5
2 2253 عمران احمدي 5 11 14 6 15 28 79
3 2648 آيدا افشاري 7 5 14 7 15 30 78
4 1183 فاطمه بختياري 2 11 15 7 15 25 75
5 2513 بهاره پيرهنفروش 4 2 12 6 14 19 57
6 2100 سمانه سجادي 4 5 14 5 14 28 70
7 3640 اشکان شکيبا 6 11 13 6 14 20 70
8 3554 اسماعيل صادقي 0 0 0 0 14 0 14
9 3943 مسعود قدرتي 8 11 15 7 15 22 78
10 3793 ياسر معقولي 0 0 0 0 14 0 14
11 4176 مريم موسوي 0 0 0 0 14 0 14

نمرات 4A استاد ابهری – تاریخ آزمون 19 تیر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 3322 حسين احمدي 0 0 0 0 9 0 9
2 3961 مهدي الهي 0 0 0 0 14 0 14
3 4672 ليانا بيگي نيان 4 2 12 6 14 25 63
4 2255 حسن حيدري 7 13 14 7 14 29 84
5 443 محمد خليلي 4 1 13 5 14 22 59
6 1180 سحر شفائي 1 11 14 7 15 25 73
7 3920 اميرمحمد طاهري 2 5 13 6 15 24 65
8 1784 بهار طاهري 5 7 13 6 15 30 76
9 1588 غزل محمدي 3 10 14 6 12 27 72
10 2070 رحمان مراقي 4 3 13 6 14 25 65
11 1943 مينا ميرزائي 0 0 0 0 13 0 13
12 442 مجتبي کاربين 5 3 13 7 14 21 63
13 2201 مريم کلاته 3 2 12 4 13 21 55
14 3542 غلامرضا کوزه گر 3 13 15 5 13 26 75

نمرات 4A استاد جوادی – تاریخ آزمون 17 تیر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 4339 حسين پيرايش 0 0 0 0 14 0 14
2 1895 پوريا خورشيدي 7 11 13 7 13 22 73
3 3282 قاسم مختاري 5 3 12 4 14 24 62
4 3110 شراره موسوي 0 0 0 0 10 0 10
5 4556 مينا هاشمي 8 14 14 7 15 28 86
6 2408 شادي وحدتي 7 11 14 6 15 25 78

نمرات 4B استاد برات

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 3698 سروناز آتشيان 7 6 15 8 15 28 79
2 2748 محبوبه رحمتي 7 6 15 8 15 28 79
3 1814 سپيده سليمي 7 15 14 9 14 21 80
4 2264 ريحانه شفيع 4 9 13 8 14 15 63
5 3120 حميد رضا صمصامي 5 9 15 7 13 21 70
6 1528 فريبا نادرسوئي 3 9 13 9 15 25 74
7 4042 هومن فلاحي 8 6 15 8 14 34 85
8 2454 مينا مرادي 8 9 14 7 14 31 83
9 3087 محمدحسين نوروزي پور 8 12 15 8 14 27 84
10 3461 جهانگير کهرم 0 0 0 0 15 0 15

نمرات 4B استاد آذر

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 2337 آزاده آصف زاده 1 4 14 4 12 14 49
2 1790 زهرا برزگرگنجي 0 0 0 0 11 0 11
3 2292 فاطمه آخوندي 5 10 15 6 14 26 76
4 2701 عادل حيدري 0 0 0 0 5 0 5
5 4553 مهسا شيدايي 0 0 0 0 5 0 5
6 976 رباب شيرزاده 5 6 13 4 12 16 56
7 1749 مرضيه شيرواني 2 8 12 4 12 23 61
8 2432 مريم فهيمي 9 10 13 4 15 33 84
9 2702 احسان فولادي 0 0 0 0 8 0 8

نمرات Intensive 4  استاد ابهری

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 3891 ايمان آذرشب 2 8 12 7 15 20 64
2 4104 حسام ثقفي 0 0 0 0 14 0 14
3 4221 مليکا رنجي 7 13 13 6 14 32 85
4 3837 سحر شکرگزار 5 12 12 8 15 29 81
5 4579 فهيمه عزيزالهي 2 13 13 8 15 30 81
6 4478 الهه علي 3 12 12 8 14 22 71
7 3559 سارا ياوري 2 5 12 7 13 21 60