نمرات American English File 5

برای اطلاع از نمرات مربوط ترم های Int 5 / AEF 5A / AEF 5B میتوانید به این بخش مراجعه نمایید.

  • ترم فوق فشرده 5 / Intensive 5
  • ترم نیمه اول کتاب 5 / AEF 5 A
  • ترم نیمه دوم کتاب 5 / AEF 5 B

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات ترم 5b استاد آذر – تاریخ آزمون7 دی 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 2753 حسين احمدي 7 9 11 8 11 24 70
2 5984 نيما امين زاده 0 0 0 0 11 0 11
3 1751 سروش برومند 2 7 15 7 15 28 74
4 4759 ياسمن داوران 6 8 12 7 12 28 73
5 3926 سمانه رحماني 5 6 14 8 14 29 76
6 3105 محمد زاهدي 5 8 13 7 14 26 73
7 5626 فرزانه زيرک 0 0 0 0 12 0 12
8 2978 امير فضلعلي 6 11 13 7 12 25 74
9 5985 سولماز محمدخاني 0 0 0 0 14 0 14
10 6136 سعيده مسجدي 2 9 14 7 11 27 70
11 5167 فائزه ملازاده 6 9 14 8 14 32 83
12 3678 پويا کردبچه 4 5 12 8 11 26 66

نمرات ترم 5b استاد برات – تاریخ آزمون 25 آذر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 2253 عمران احمدي 4 6 12 7 14 19 62
2 2648 آيدا افشاري 5 9 13 8 15 26 76
3 1337 مبينا امامي 6 3 14 9 15 13 60
4 1183 فاطمه بختياري 1 5 14 7 15 12 54
5 1895 پوريا خورشيدي 4 6 14 7 15 24 70
6 2100 سمانه سجادي 3 4 13 8 14 18 60
7 2272 عليرضا طوراني 0 0 0 0 15 0 15
8 3943 مسعود قدرتي 5 5 15 7 15 23 70
9 2285 مريم مشايخي 8 12 11 8 15 34 88
10 4556 مينا هاشمي 5 9 14 7 15 17 67
11 2408 شادي وحدتي 2 6 13 8 15 26 70

نمرات ترم فوق فشرده 5 استاد رجایی – تاریخ آزمون 25 آذر 97

شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
5258 ياسمن دلنواز 5 6 12 7 12 35 77
3711 مريم راعي عز آبادي 0 0 0 0 10 0 10
7016 محسن راهنورد 0 0 0 0 15 0 15
5358 حميده شايق نيا 0 0 0 0 15 0 15
1495 شبنم طاهري جمال آباد 6 9 13 8 14 29 79
5345 عاطفه طلوع باروقي 4 7 15 8 15 27 76
6426 فاطمه محمدي 2 2 12 7 14 23 60
6951 گلاره نيک ائين 9 8 11 8 15 30 81

نمرات 5a استاد آذر – تاریخ آزمون 29 آبان 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 3845 پدرام آقا موسي 0 0 0 0 13 0 13
2 1806 سحر حسني 0 0 0 0 14 0 14
3 1218 مريم رادمنش 0 0 0 0 6 0 6
4 3105 محمد زاهدي 10 13 13 7 14 30 87
5 2487 سوسن شباني 4 4 11 7 9 17 52
6 3835 حسن طباطبايي 0 0 0 0 8 0 8
7 6136 سعيده مسجدي 8 9 14 7 14 25 77
8 6248 سيدعرفان موسويان 6 10 15 8 15 29 83
9 6689 سارا يزدي 7 10 15 7 15 30 84
10 4829 پروين يوسفيان 5 7 13 7 14 24 70
11 4229 ابوذر کريمي 2 4 13 7 14 22 62
12 3443 سميه کيواني 0 0 0 0 8 0 8

نمرات ترم 5b استاد نظام – تاریخ آزمون 11 آبان 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 2753 حسين احمدي 6 10 13 8 13 30 80
2 5806 اميرمحمد اسحق 0 0 0 0 5 0 5
3 5984 نيما امين زاده 8 13 14 9 15 31 90
4 1751 سروش برومند 5 5 15 7 15 30 77
5 1760 محمد رضا خليلي 0 0 0 0 13 0 13
6 4759 ياسمن داوران 4 6 14 9 14 27 74
7 3926 سمانه رحماني 6 9 15 10 15 30 85
8 5626 فرزانه زيرک 8 8 15 9 14 30 84
9 3141 فايزه صبوري 5 4 13 7 13 15 57
10 2978 امير فضلعلي 5 5 14 8 15 28 75
11 5985 سولماز محمدخاني 8 10 15 9 15 30 87
12 5167 فائزه ملازاده 7 9 0 9 15 26 66
13 3678 پويا کردبچه 6 2 14 9 13 26 70

نمرات ترم فوق فشرده 5 استاد آذر – تاریخ آزمون 5 آبان 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 3739 علي رضا بهادر 8 5 14 7 11 16 61
2 4480 مرسده بيت اللهي 4 8 14 7 10 17 60
3 6443 پوريا چيزيني 8 13 14 8 11 28 82
4 5755 هوتن حسن زاده 8 11 13 8 14 22 76
5 5756 شادي دائي 8 10 13 6 14 19 70
6 4340 مريم رحيمي 7 8 13 8 14 27 77
7 465 نيلوفر سروري 0 0 0 0 14 0 14
8 1180 سحر شفائي 6 7 12 6 11 18 60
9 4783 زهير شکوهي 8 9 13 7 14 21 72
10 6714 بيتا عباسي 8 5 12 7 10 18 60
11 6425 مريم فرامرز 0 0 0 0 10 0 10
12 5339 حديث مدبر دباغ 3 5 14 8 13 17 60
13 4374 محمد نحوي 8 14 12 8 13 24 79