نمرات American English File 5

برای اطلاع از نمرات مربوط ترم های Int 5 / AEF 5A / AEF 5B میتوانید به این بخش مراجعه نمایید.

  • ترم فوق فشرده 5 / Intensive 5
  • ترم نیمه اول کتاب 5 / AEF 5 A
  • ترم نیمه دوم کتاب 5 / AEF 5 B

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات 5a استاد جوادی – تاریخ آزمون 23 تیر

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 2583 مرضيه احمدي 7 12 12 5 12 26 74
2 3215 ندا اسپروريني 4 5 12 7 15 27 70
3 3214 نغمه بخشي 5 7 13 7 15 30 77
4 3739 علي رضا بهادر 5 6 13 6 15 26 71
5 3921 آيلين خردمند 5 7 14 7 13 25 71
6 2360 پديده روح بخش 5 6 13 8 15 28 75
7 4603 اعظم ريحاني 8 9 11 6 15 29 78
8 3941 آريا عبدالهي 6 8 12 7 15 31 79
9 1201 نرجس محمدي 0 0 0 0 15 0 15
10 1988 فرانک مرادي 4 9 14 7 11 28 73
11 2258 زهره مشايخ 3 8 15 7 14 28 75
12 2953 مهشاد مشتاق 4 9 10 8 15 21 67
13 3515 ستاره نادعلي پور 0 0 0 0 13 0 13

نمرات 5a استاد ابهری – تاریخ آزمون 15 تیر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 2633 محمد حسين اميرپناهي 9 7 14 7 15 27 79
2 1719 فريد حسني 3 5 14 8 14 26 70
3 3831 سبا ستوده فر 0 0 0 0 11 0 11
4 1857 فائزه طراويان 5 3 14 6 15 17 60
5 1731 جواد فاضل پور 0 0 0 0 9 0 9
6 3842 مازيار فريدني 0 0 0 0 10 0 10
7 3830 کاويان فقيه نصيري 0 0 0 0 14 0 14
8 2727 وحيد کمالي بنان 7 4 14 8 14 30 77