نمرات American English File 5

برای اطلاع از نمرات مربوط ترم های Int 5 / AEF 5A / AEF 5B میتوانید به این بخش مراجعه نمایید.

  • ترم فوق فشرده 5 / Intensive 5
  • ترم نیمه اول کتاب 5 / AEF 5 A
  • ترم نیمه دوم کتاب 5 / AEF 5 B

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات ترم 5b استاد نظام – تاریخ آزمون 11 آبان 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 2753 حسين احمدي 6 10 13 8 13 30 80
2 5806 اميرمحمد اسحق 0 0 0 0 5 0 5
3 5984 نيما امين زاده 8 13 14 9 15 31 90
4 1751 سروش برومند 5 5 15 7 15 30 77
5 1760 محمد رضا خليلي 0 0 0 0 13 0 13
6 4759 ياسمن داوران 4 6 14 9 14 27 74
7 3926 سمانه رحماني 6 9 15 10 15 30 85
8 5626 فرزانه زيرک 8 8 15 9 14 30 84
9 3141 فايزه صبوري 5 4 13 7 13 15 57
10 2978 امير فضلعلي 5 5 14 8 15 28 75
11 5985 سولماز محمدخاني 8 10 15 9 15 30 87
12 5167 فائزه ملازاده 7 9 0 9 15 26 66
13 3678 پويا کردبچه 6 2 14 9 13 26 70

نمرات ترم فوق فشرده 5 استاد آذر – تاریخ آزمون 5 آبان 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 3739 علي رضا بهادر 8 5 14 7 11 16 61
2 4480 مرسده بيت اللهي 4 8 14 7 10 17 60
3 6443 پوريا چيزيني 8 13 14 8 11 28 82
4 5755 هوتن حسن زاده 8 11 13 8 14 22 76
5 5756 شادي دائي 8 10 13 6 14 19 70
6 4340 مريم رحيمي 7 8 13 8 14 27 77
7 465 نيلوفر سروري 0 0 0 0 14 0 14
8 1180 سحر شفائي 6 7 12 6 11 18 60
9 4783 زهير شکوهي 8 9 13 7 14 21 72
10 6714 بيتا عباسي 8 5 12 7 10 18 60
11 6425 مريم فرامرز 0 0 0 0 10 0 10
12 5339 حديث مدبر دباغ 3 5 14 8 13 17 60
13 4374 محمد نحوي 8 14 12 8 13 24 79

نمرات ترم 5a استاد برات – تاریخ آزمون 18 مهر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 2253 عمران احمدي 4 7 12 6 14 30 73
2 2648 آيدا افشاري 6 10 13 7 14 28 78
3 1183 فاطمه بختياري 8 9 13 6 14 32 82
4 2513 بهاره پيرهن 6 11 11 6 11 31 76
5 1895 پوريا خورشيدي 7 7 14 7 14 28 77
6 2100 سمانه سجادي 4 7 10 7 13 29 70
7 3640 اشکان شکيبا 0 0 0 0 13 0 13
8 2272 عليرضا طوراني 7 9 13 7 14 32 82
9 3943 مسعود قدرتي 4 8 13 7 14 30 76
10 2285 مريم مشايخي 10 14 14 8 14 34 94
11 4556 مينا هاشمي 9 9 13 7 14 30 82
12 2408 شادي وحدتي 4 8 13 7 14 32 78

نمرات ترم 5a استاد صدیق – تاریخ آزمون 25 شهریور 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 1337 مبينا امامي 5 6 11 7 14 27 70
2 5112 مهدي خليل زاده 6 8 15 5 14 28 76
3 2643 مهدي رويان 4 12 13 3 13 32 77
4 1180 سحر شفائي 5 8 11 6 13 27 70
5 976 رباب شيرزاده 10 15 12 5 13 27 82
6 4042 هومن فلاحي 7 11 12 7 14 34 85
7 3649 اميرمحسن موسوي 6 7 11 6 15 33 78
8 1263 محمدرضا ميراحمدي 0 0 0 0 15 0 15
9 5362 محمود نقي خاني 2 5 0 5 15 23 50
10 4769 ساغر کاظمي 4 8 13 6 14 25 70

نمرات ترم 5b استاد صدیق – تاریخ آزمون 20 شهریور 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 2583 مرضيه احمدي 3 8 11 3 12 17 54
2 3215 ندا اسپروريني 0 0 0 0 10 0 10
3 1022 احسان اعتصامي 0 0 0 0 13 0 13
4 2633 محمدحسين اميرپناهي 7 10 15 6 15 29 82
5 3214 نغمه بخشي 0 0 0 0 14 0 14
6 3739 علي رضا بهادر 0 0 0 0 13 0 13
7 2360 پديده روح بخش 3 6 14 7 13 24 67
8 1988 فرانک مرادي 0 0 0 0 13 0 13
9 2258 زهره مشايخبخش 0 0 0 0 15 0 15
10 1708 سيدعلي نوش آبادي 0 0 0 0 12 0 12

نمرات ترم 5b استاد طباطبائی – تاریخ آزمون 16 شهریور 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 4441 توحيد  اصغري 0 0 0 0 10 0 10
2 788 مطهره فراتين 5 5 14 6 13 29 72
3 789 صنم فراتين 3 3 14 6 12 25 63
4 1591 معصومه قلي نژاد 0 0 0 0 13 0 13
5 4680 سحر مصلي 7 8 14 6 15 33 83

نمرات ترم فوق فشرده 5 استاد آذر – تاریخ آزمون 12 شهریور 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 1666 معصومه اسکندري 0 0 0 0 13 0 13
2 1665 فاطمه اسکندري 0 0 0 0 13 0 13
3 5099 گلنوش بخشي 5 7 14 9 14 30 79
4 2917 پريزاد بلبليان 0 0 0 0 14 0 14
5 2038 نرگس پورشاهرخي 0 0 0 0 6 0 6
6 4414 فريبا سعادتي 6 6 13 4 12 23 64
7 4778 سارا عليمرداني 8 8 15 9 14 32 86
8 4388 محمدتقي غريب 0 0 0 0 14 0 14
9 5100 محمد قربان زاده 0 0 0 0 13 0 13
10 4351 سارا قربان زاده 0 0 0 0 14 0 14
11 4262 آمنه مافي تبار 0 0 0 0 14 0 14

نمرات ترم فوق فشرده 5 استاد طباطبائی – تاریخ آزمون 4 شهریور 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 1496 محمدمهدي افشار 0 0 0 0 7 0 7
2 678 مريم سعيدي 5 3 14 7 14 27 70
3 4563 محمد امين فروهش 8 10 15 8 15 31 87
4 4526 مهران همت يار 0 0 0 0 14 0 14
5 4808 محمدمهدي يوسفي 5 6 15 7 15 27 75
6 2727 وحيد کمالي 0 0 0 0 14 0 14

نمرات ترم فوق فشرده 5 استاد برات – تاریخ آزمون 20 مرداد

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 3891 ايمان آذرشب 0 0 0 0 12 0 12
2 4858 مهدي آقاموسي 7 9 15 5 13 26 75
3 3558 ناهيد رحيمي 4 5 13 5 15 25 67
4 4221 مليکا رنجي 0 0 0 0 12 0 12
5 4361 محمد سالاري فر 0 0 0 0 5 0 5
6 4145 امير صمدي 6 7 13 6 14 20 66
7 1731 جواد فاضل پور 0 0 0 0 13 0 13
8 2432 مريم فهيمي 8 15 14 7 14 34 92
9 5119 هوشيک قنبريان 0 0 0 0 15 0 15
10 5120 عليرضا مهدوي 0 0 0 0 15 0 15
11 3559 سارا ياوري 0 0 0 0 13 0 13

نمرات 5a استاد جوادی – تاریخ آزمون 23 تیر

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 2583 مرضيه احمدي 7 12 12 5 12 26 74
2 3215 ندا اسپروريني 4 5 12 7 15 27 70
3 3214 نغمه بخشي 5 7 13 7 15 30 77
4 3739 علي رضا بهادر 5 6 13 6 15 26 71
5 3921 آيلين خردمند 5 7 14 7 13 25 71
6 2360 پديده روح بخش 5 6 13 8 15 28 75
7 4603 اعظم ريحاني 8 9 11 6 15 29 78
8 3941 آريا عبدالهي 6 8 12 7 15 31 79
9 1201 نرجس محمدي 0 0 0 0 15 0 15
10 1988 فرانک مرادي 4 9 14 7 11 28 73
11 2258 زهره مشايخ 3 8 15 7 14 28 75
12 2953 مهشاد مشتاق 4 9 10 8 15 21 67
13 3515 ستاره نادعلي پور 0 0 0 0 13 0 13

نمرات 5a استاد ابهری – تاریخ آزمون 15 تیر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 2633 محمد حسين اميرپناهي 9 7 14 7 15 27 79
2 1719 فريد حسني 3 5 14 8 14 26 70
3 3831 سبا ستوده فر 0 0 0 0 11 0 11
4 1857 فائزه طراويان 5 3 14 6 15 17 60
5 1731 جواد فاضل پور 0 0 0 0 9 0 9
6 3842 مازيار فريدني 0 0 0 0 10 0 10
7 3830 کاويان فقيه نصيري 0 0 0 0 14 0 14
8 2727 وحيد کمالي بنان 7 4 14 8 14 30 77