در این بخش به بررسی نمرات American English File Starter خواهیم پرداخت

نمرات American English File Starter

نمرات American English File Starter

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات آزمون ترم Pre Starter استاد اقبالی فرد – تاریخ آزمون 15 مرداد 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
36 عین آبادی 17763 1
100 ولی زاده حاجی دهی 17707 2
90 مرادی 17630 3
34 شریفی گلورزی 17606 4
70 هاشمی شالی 17564 5
30 نادری 17544 6
82 ولی اللهی 17515 7
85 حیدری نژاد 17481 8

نمرات آزمون ترم Starter استاد احمدی – تاریخ آزمون 17 تیرماه 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
76 26 14 11 12 9 4 محمدی 17432 1
84 28 15 13 11 13 4 خاوری 17430 2
71 23 14 10 11 7 6 آزادی 17391 3
88 29 15 11 14 10 9 بحرپیمای 17383 4
60 23 14 7 11 3 2 عبدالحسینی 17303 5
77 24 14 10 13 8 8 حشمتیان 17299 6
82 25 15 12 15 8 7 وهابیانی 17272 7
77 25 13 11 12 5 11 اصلانی 12707 8
82 24 15 12 15 9 7 صداقتی کلی 17233 9

نمرات آزمون Pre – Starter استاد خفائی پور – تاریخ آزمون 27 خرداد 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 حاج عظیمیان 17448 1
60 مرتضوی ممقانی 14075 2
95 امیری سهرابی 17417 3
80 خطیبی 17409 4
60 فرجی مهدی آباد 17373 5
70 عبادی بیرون 17371 6
70 مقدسی 17352 7
95 زارع 17345 8
60 محمدی مفرح 17238 9

نمرات آزمون ترم Starter استاد آزاد – تاریخ آزمون 16 خرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
80 27 15 10 13 10 5 ساکی 17378 1
86 28 15 13 14 10 6 پورفرامرز 17359 2
80 26 14 11 13 11 5 یوسفی نسب 17358 3
80 27 14 13 14 8 4 منیری 17110 4
80 26 13 13 15 8 5 علوی 17325 5
AB 0 8 0 0 0 0 پورمحمدی 17264 6
84 23 15 14 14 10 8 بیک دلو 17179 7

نمرات آزمون ترم Starter استاد مصیبی – تاریخ آزمون 10 خرداد 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 2029 توکلي 6 12 10 12 14 26 80
2 2035 حقاني 0 0 0 0 2 0 AB
3 2020 خداشناس 0 0 0 0 4 0 AB
4 1995 سلماني پور 0 0 0 0 5 0 AB
5 2054 شيردل 8 12 7 11 11 21 70
6 1999 عظيمي 5 13 6 13 9 24 70
7 2015 مافي 8 13 12 12 13 26 84
8 2045 مرادي 4 13 9 11 14 23 74
9 2031 معزي 8 14 12 13 13 27 87
10 2037 ناوي 5 14 8 12 14 25 78
11 2012 نوري 5 13 11 13 14 28 84

نمرات آزمون ترم Starter استاد خفائی پور – تاریخ آزمون 18 اردیبهشت 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
71 21 14 11 11 7 7 موسوی 17206 1
66 20 12 12 12 6 4 سلطانی 17170 2
65 18 15 8 10 8 6 رضاوندی 17147 3
70 22 14 8 11 11 4 جوادپور 17148 4
70 24 15 10 14 2 5 ستاری 17140 5
80 27 14 12 11 11 5 عزیززاده 17124 6
85 27 15 11 14 11 7 همتی مجرب 17121 7
77 29 10 12 14 7 5 علیزاده 17117 8
71 23 15 10 10 10 3 عبداللهی 16788 9
73 22 15 11 11 8 6 قلعه آقابابائی 17090 10
76 23 13 9 12 12 7 سلطانلو 17069 11
78 23 13 11 13 11 7 یزدان پناه 17048 12
78 24 14 12 11 11 6 امینی 17020 13

نمرات آزمون ترم Starter استاد حمزه – تاریخ آزمون 9 اردیبهشت 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
65 24 10 11 8 7 5 صالحی 17146 1
AB 0 3 0 0 0 0 خلعتبری 16721 2
85 27 15 12 15 9 7 علی حسینی 17089 3
73 23 15 11 10 7 7 آب نیکی 17067 4
70 24 15 9 12 5 5 رضائی 17051 5
AB 0 6 0 0 0 0 شفائی 16634 6

برای کسب اطلاع از نردیکترین شروع دوره ها نیز میتوانید ، پیج اینستاگرام ایران کمبریج را دنبال فرمایید.