نمرات American English File Starter

نمرات مربوط به ترم های مربوط به کتاب Starter در این بخش میباشند.

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات فوق فشرده Starter استاد قلیخانی – تاریخ آزمون 30 تیر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 4945 شيما اناري 6 11 15 9 15 23 79
2 4981 گلناز پرتوي مهر 3 8 13 5 14 17 60
3 4779 شيوا تخت چين 7 9 13 8 14 19 70
4 4919 مصطفي تکيه 0 0 0 0 11 0 11
5 4887 آمنه جعفري 4 10 14 9 14 19 70
6 4751 عليه جوانمردي 5 12 13 6 14 25 75
7 4836 بهاره خارج 6 10 14 9 15 23 77
8 4965 مهدي رشيدي 8 10 15 9 14 23 79
9 4818 سمانه شهباز 6 7 13 6 15 23 70
10 4966 علي فتاحي فر 9 11 15 7 15 24 81
11 4837 آزاده قهرماني 3 11 14 8 15 24 75
12 4920 مبينا قياسي 0 0 0 0 11 0 11
13 4754 حميد محمدپور 6 9 14 8 15 19 71
14 4715 سيدحسن محمدي 8 9 14 6 14 24 75
15 4864 پارسا مرادي 8 10 15 7 15 21 76
16 4738 علي معظمي 9 10 15 4 15 24 77
17 4812 امين موسوي 2 12 13 9 15 21 72

نمرات Starter  استاد قلیخانی – تاریخ آزمون 15 تیر 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 4732 عباس اميري 3 3 14 6 14 20 60
2 4291 مريم ايماني 6 13 15 8 15 25 82
3 4308 ريحانه بکاء 0 0 0 0 2 0 2
4 4105 محبوبه پريزان 5 9 14 8 14 30 80
5 4305 فريبا تاجمرادي 5 10 13 7 15 20 70
6 4292 اکرم سيفي 4 6 15 6 15 15 61
7 4679 مريم شاهحيدري 4 8 15 8 15 26 76
8 4714 علي طباطبائي 0 0 0 0 2 0 2
9 4217 رضا فراهاني 0 0 0 0 2 0 2
10 4638 سجاد فراهاني 0 0 0 0 2 0 2
11 4227 محمود قرباني 2 5 13 6 13 26 65
12 4597 سجاد قلي پور 5 7 15 7 14 22 70

نمرات Starter استاد موسوی

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 4482 معصومه اسدي قلعه ني 6 7 12 8 14 33 80
2 4267 احسان اله ياري 4 7 14 7 15 30 77
3 4404 نوشين تقي زاده آيدنلو 9 12 15 9 15 33 93
4 4209 سيد امير حسين حسيني جلاليان 3 9 14 7 15 25 73
5 4524 مهديه سازمند 7 10 13 7 13 22 72
6 3238 سيد مهدي سيد محمدي 5 7 15 7 15 23 72
7 4153 فرامرز شوکتي اطهر 4 9 13 5 15 14 60
8 4334 نيلوفر عبدالصمد 13 9 15 7 15 35 94
9 4141 مهدي عبدالعلي زاده 4 6 15 7 15 26 73
10 4483 حسين قاسمي 0 0 0 0 7 0 7
11 874 رويا محبي 0 0 0 0 15 0 15
12 4484 محمدرضا موذني ريزي 0 0 0 0 5 0 5
13 4481 معصومه سادات ميرپور کلايه 5 5 13 6 15 16 60
14 4373 زهرا ونکي 4 9 14 7 15 29 78