موسسه زبان ایران کمبریج مفتخر به برگزاری دوره های آموزش زبان ایتالیایی ( Insegnamento della lingua italiana ) است.