دوره های پیش رو

ظرفیت آغاز شهریه (ریال) عنوان کد کلاس دوره رديف
دارد نیمه اول تیر 15.000.000 جمعه 14-17 364494 Pre starter 1
ظرفیت آغاز شهریه (ریال) عنوان کد کلاس دوره رديف
دارد نیمه اول مرداد 30.000.000 پنجشنبه11-14 کره ای 1 1

برای اطلاع از سطوح بالاتر با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

تماس با ایران کمبریج