اشتباه گرامری رایج در زبان انگلیسی

14 اشتباه گرامری رایج در زبان انگلیسی و نحوه اجتناب از آنها :

در این بخش به مرور اشتباه گرامری رایج در زبان انگلیسی می پردازیم. دانستن این نکات برای هر زبان آموزی ضروری می باشد. شما عزیزان با بخاطر سپردن این مباحث پیشرفت خوبی در زبان انگلیسی خواهید داشت.

 • شمار عظیمی از انگلیسی‌زبانان اشتباهات مکرری مرتکب می‌شوند که خشم ارتش فاضلان گرامر انگلیس را برمی‌انگیزد .
 • این مسایل اساساً به این خاطر است که به درستی در مدرسه آموزش ندیده‌اند.
 • اما برای شما، کمک در دسترس است. از این رو می‌توانید قواعد را از واژه رفتن بیاموزید.
 • ما این راهنما را به عنوان اشتباهات رایجی که افراد در نوشتار انگلیسی انجام می‌دهند ارائه کرده‌ایم.
 • تمام اینها را بیاموزید و دانش زبان انگلیسی خود را به سطحی بالاتر از بریتانیایی‌ها برسانید!
 • حتی اگر یک فرد انگلیسی‌زبان هستید، در اینجا یک سری توصیه‌های مفید برای بردن بهترین بهره از زبان انگلیسی خواهید یافت.

 

اولین اشتباه گرامری رایج در زبان انگلیسی : اپوستروف جابجا

 

 • زمانی که نحوه استفاده از اپوستروف‌‌ها را بدانید، استفاده از آنها دشوار نخواهد بود،
 • اما سوءجای‌گذاری آنها یکی از رایج‌ترین اشتباهات گرامری در زبان انگلیسی است.
 • افراد زیادی از یک اپوستروف برای ساخت شکل جمع یک کلمه استفاده می‌کنند،
 • به ویژه اگر آن کلمه با مصوت ختم شود که کلمه را با S جمع افزوده به آن، به شکل عجیبی درمی‌آورد.

قواعد:

 • اپوستروف نشانگر مالکیت است – چیزی متعلق به چیز یا کس دیگر..
 • برای اینکه مشخص کنیم چیزی به کسی تعلق دارد،
 • اپوستروف قبل از “s” قرار می‌گیرد.
 • برای مثال “The girl’s horse”.

 

 • برای تعیین اینکه چیزی به بیش از یک نفر تعلق دارد،
 • اپوستروف را پس از “s” قرار دهید.
 • برای مثال “The girls’ horse”.

 

 • اپوستروفها برای تعیین یک واژه قراردادی نیز به کار می‌روند.
 • برای مثال “don’t” از یک اپوستروف برای تعیین اینکه این کلمه فاقد “o” از “do not” است استفاده می‌کند.
 • اپوستروف‌ها هرگز برای ساخت شکل جمع یک کلمه استفاده نمی‌شوند
 • حتی زمانی که آن کلمه به شکل عدد باشد، مانند تاریخ.

 

 

 1. چگونه این کار را نکنیم؟
 2. چطور آنرا به درستی انجام دهیم؟

 

اشتباه گرامری رایج در زبان انگلیسی : تفاوت Your / you’re

 

ما این مورد را در مطلب هم‌آواها بررسی کردیم، اما این مشکل شایعی است که بررسی مجدد آن خالی از لطف نیست.

قواعد:

  • “Your” نشانگر مالکیت است – چیزی که متعلق به شماست.
  • “You’re” شکل کوتاه “you are” است.
اشتباه گرامری رایج در زبان انگلیسی

در این بخش به توضیح 14 اشتباه گرامری رایج در زبان انگلیسی اشاره می کنیم که هر زبان آموزش نیاز به یادگیری آنها دارد / آموزش گرامر زبان انگلیسی

اشتباه گرامری رایج سوم در زبان انگلیسی : تفاوت Its / it’s

 

 • قبلاً گفتیم که اپوستروف‌ها باید برای تعیین مالکیت استفاده شوند
 • اما یک استثنا برای این قاعده وجود دارد و آن برای واژه “it” است.
 • مطابق انتظار این استثنا بسیاری از افراد را سردرگم می‌کند.

قواعد:

 • “It’s” شکل کوتاه “it is” است.
 • “Its” نشانگر تعلق چیزی به چیزی است که مذکر یا مونث نیست
 • (مانند “his” و “hers”، اما زمانی که درباره فرد صحبت نمی‌کنید استفاده می‌شود).
 • محض اطلاع، به یاد داشته باشید، اشیای بی‌جان نمی‌توانند در واقع مانند انسان مالک چیزی باشند.

“Could/would/should of”

 • این اشتباه رایج به این خاطر رخ می‌دهد
 • که شکل قراردادی “could have” یعنی “could’ve” وقتی که با صدای بلند می‌گوییم،
 • شبیه به “could of” است.
 • این اشتباه مکرراً برای هر سه کلمه اتفاق می‌افتد.

قواعد:

 • زمانی که نوشته می‌شود “should of” در واقع به معنای “should have” است.
 • شکل نوشتاری کوتاه “should have”، “should’ve” است.
 • “should’ve” و “should have” هر دو صحیح هستند؛ اما دومی رسمی‌تر است.

 

اشتباه گرامری بعدی در زبان انگلیسی : فرق بین There / their / they’re

با این مورد هم قبلاً برخورد داشته‌ایم؛

 • این نمونه دیگری از همآواهای ناخوشایند
 • – کلماتی که شبیه به هم هستند
 • اما معنای متفاوتی دارند – است.

 

قواعد:

 • از “there” برای اشاره به جایی که اینجا نیست استفاده می‌شود – “over there”.
 • همچنین از “there” برای بیان وضعیت چیزی استفاده می‌کنیم
 • – “there are no cakes left”. “Their” نشانگر مالکیت است
 • – چیزی که متعلق به آنهاست. “They’re” کوتاه‌شده “they are” است.

 

اشتباه گرامری رایج در زبان انگلیسی: فرق  Fewer / less

 

 • حقیقت این امر که مردم تفاوت بین “fewer” و “less” را نمی‌دانند
 • در تعداد راهروهای گیشه پرداخت سوپرمارکت‌ها که برای «10 قلم جنس یا کمتر» طراحی‌شده، نهفته است.
 • اشتباه بیشتر مردم این است که از “less” در جایی که منظورشان “fewer” است، استفاده می‌کنند و بالعکس.

 

قواعد:

 • “fewer” به اقلامی اشاره دارد که می‌توانید آنها را بشمارید.
 • “less” به اقلامی مانند شن یا آب اشاره دارد که نمی‌توانید آن را بشمارید.

 

اشتباه گرامری رایج در زبان انگلیسی : تفاوت Amount / number

این دو نیز مانند “less” و “fewer” عمل می‌کنند که به ترتیب به اقلام کلی و منفرد اشاره دارند.

قواعد:

 • “Amoint” به اقلام کلی اشاره دارد که قابل شمارش نیستند (برای مثال آب).
 • “Number” به اقلام منفردی اشاره دارد که قابل شمارش هستند (مانند پرندگان).

 

اشتباه گرامری رایج در زبان انگلیسی : تفاوت To / two / too

 

 • وقت آن رسیده که اشتباه گرامری رایج دیگری را که در بخش هم‌آواها بررسی کردیم،
 • بازبینی کنیم چرا که هر مبحث گرامری بدون آن ناقص خواهد بود.
 • اینکه چرا مردم این اشتباه را می‌کنند ساده است،
 • اما این دلیل نمی‌شود که شما این اشتباه را مرتکب شوید.

 

قواعد:

 • “To” در شکل مصدر فعل استفاده می‌شود – “to talk”.
 • “To” همچنین به معنی «به سمت» است.
 • “Too” به معنی «همچنین» یا «نیز» است.
 • “Two” به عدد 2 اشاره دارد.

 

نهمین اشتباه گرامری رایج در زبان انگلیسی : تفاوت  Then / Than

اشتباه بین “Then” و “Than” احتمالاً به این خاطر است که بسیار شبیه به هم هستند.

قواعد:

 • “Than” در مقایسه استفاده می‌شود.
 • “Then” بیانگر چیزی است که پس از چیزی دیگر اتفاق می‌افتد،
 • مانند راهنمای گام به گام یا برنامه‌ریزی (می‌رویم آنجا سپس آنجا).

 

اشتباه گرامری رایج در زبان انگلیسی : تفاوت های  Me / Myself / I

 • مسئله اشاره به خود، همواره معمایی می‌شود،
 • به ویژه زمانی که به شخص دیگری در یک جمله اشاره می‌کنیم.
 • در اینجا می‌گوییم که چه زمانی از “me”، “myself” یا “I” استفاده کنیم.

 

قواعد:

 • زمانی که به خود و شخص دیگری اشاره می‌کنید، نام آنها را در ابتدای جمله قرار دهید.
 • “me” یا “I” را با حذف نام آنها انتخاب کنید و ببینید که کدام درست به نظر می‌رسد.

برای مثال، در جمله “John and I are off to the circus”، در صورتی که شما تنها باشید نمی‌گویید “me is off to the circus”؛ بلکه می‌گوئید “I am off to the circus”.

 • بنابراین زمانی که درباره انجام کاری با دیگری صحبت می‌کنید، می‌گویید “John and I”.
 • از “myself” زمانی استفاده کنید که قبلاً از “I” استفاده کرده‌اید که شما را فاعل جمله قرار می‌دهد.

 

اشتباه گرامری رایج در زبان انگلیسی : تفاوت بین Invite / invitation

 • این اشتباه هم‌اکنون آنقدر رایج شده‌است که به عنوان جایگزین هم پذیرفته شده‌اند،
 • اما اگر می‌خواهید واقعاً صحیح انگلیسی صحبت کنید، باید از این اشتباه بپرهیزید.

قواعد:

 • “Invite” یک فعل است – “to invite”.
 • به معنی درخواست از کسی برای انجام کاری یا رفتن به جایی است.
 • “Invitation” یک اسم است – “an invitation”.
 • اشاره به پیام اصلی دارد که از کسی انجام کاری یا رفتن به جایی را درخواست می‌کند.

 

اشتباه گرامری رایج در زبان انگلیسی : فرق بین Who / whom

مسئله دیگری که گمراه‌کننده است، نحوه اشاره به افراد است. شمار زیادی از آن در زبان انگلیسی وجود دارد.

قواعد:

 • “Who” به فاعل یک جمله اشاره دارد؛ “Whom” به مفعول اشاره دارد.
 • “Who” و “whom” همانند “he” و “him” عمل می کنند.
 • می‌توانید با پرسیدن جملات زیر از خود، بفهمید که از کدام یک باید استفاده کنید:
 • “Who did this? He did” – بنابراین “who” صحیح است.
 • “Whom should I invite? Invite him” – بنابراین “whom” صحیح است.
 • گاهی “That” به غلط به جای “who” یا “whom” استفاده می‌شود.
 • زمانی که به فردی اشاره می‌کنید، نباید از “that”  استفاده کنید.

 

اشتباه گرامری رایج در زبان انگلیسی : Affect / effect
 • این اشتباه نیز به خاطر شباهت این دو کلمه به یکدیگر بسیار ساده است،
 • اما راه‌حل ساده‌ای برای یادآوری تفاوت این دو وجود دارد.

 

قواعد:

 • “Affect” یک فعل است – “to affect” – به معنی تاثیرگذاری یا اثرگذاشتن روی چیزی است.
 • “Effect” اسم آن است – “a positive effect” – که اشاره به نتیجه اثرگذاری چیزی دارد.
 • همچنین فعلی وجود دارد تحت عنوان “to effect”، یعنی موجب شدن – “to effect a change” «موجب تغییر شدن».
 • اما استفاده از آن خیلی شایع نیست، بنابراین به همین یک مثال بسنده می‌کنیم تا از سردرگمی اجتناب شود.

 

اشتباه گرامری رایج در زبان انگلیسی: کاربرد  i.e و e.g.

این دو اختصار معمولاً گیج‌کننده هستند، و بسیاری از افراد آنها را با یکدیگر اشتباه می‌گیرند. اما استفاده از آنها بسیار متفاوت است.

قواعد:

 • i.e. به معنی «یعنی» یا «به عبارتی» است.
 • از کلمات لاتین “id est” نشأت گرفته‌است.
 • e.g. به معنی «به عنوان مثال» است.
 • از کلمات لاتین “exempli gratia” ریشه دارد.
 • تنها زمانی که غیررسمی می‌نویسید از “i.e.” و “e.g.” استفاده کنید.
 • در اسناد رسمی مانند مقالات، بهتر است معنی آنها را بنویسید («به عنوان مثال» یا «به معنی»).

 

امیدواریم که این مطلب، راهنمای مرجع مفیدی در ادامه راه شما در مسیر روانی در زبان انگلیسی باشد.

اگر مایل به یادگیری بیشتر درباره زیر و بم‌های گرامر انگلیسی هستید، در یکی از دوره‌های انگلیسی به عنوان زبان خارجی (EFL) تابستانه ما ثبت‌نام کنید.

شما عزیزان می توانید از طریق وب سایت ایران کمبریج با دیگر مطالب آموزشی سطح خود را ارتقا دهید. همچنین می توانید از کتابخانه مجازی ایران کمبریج نیز منابع بسیار خوبی نیز دانلود نمایید.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید با صفحه اینستاگرام ایران کمبریج در رارتباط باشید و یا با 88854048 تماس حاصل نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.