اشتباهات رایج گرامری زبان انگلیسی

در این بخش به 30 تا از اشتباهات رایج گرامری زبان انگلیسی اشاره خواهیم داشت. حتی بعد از چند سال تحصیل، باز هم مواردی وجود دارند که بعضی از افراد همچنان آنها را اشتباه می‌گیرند.

این کار ساده نیست. کلمات و عباراتی که در ذهن شما درست به نظر می‌رسند می‌توانند بعد از نوشتن نادرست باشند.

از این رو، اگر در همان ابتدا  متوجه شدید که اشتباه کردید، اصلاح اشتباهات جرئی گرامر از طریقself-editing ساده است.

اما در صورت آگاهی از این خطاها چگونه می‌توان از اشکالات گرامری پیشگیری کرد؟

بسیار خب، می‌توانید این کار را از طریق خواندن این پست شروع کنید تا ببینید کدام اشتباهات گرامری بیشتر اتفاق می‌افتند

(بسیار خب. ما متهم به حداقل یک اشتباه هستیم).

یک نکته ذهنی یادداشت کنید تا از اشتباهات آینده جلوگیری کنید و این صفحه را علامت بزنید را به دفعات استفاده کنید.

30 تا از اشتباهات رایج گرامری زبان انگلیسی :

 

 1. They’re vs. Their vs. There
 2. Your vs. You’re
 3. Its vs. It’s
 4. مقایسه ناقص
 5. جملات مجهول
 6. اصلاح کننده های ناقص
 7. اشاره به برند یا نهاد با عنوان ‘They’
 8. اسم های مالکیت
 9. Affect vs. Effect
 10. Me vs. I
 11. To vs. Too
 12. Do’s – Don’ts
 13. e. vs. e.g.
 14. Peek vs. Peak vs. Pique
 15. Who vs. That
 16. Who vs. Whom vs. Whose vs. Who’s
 17. A lot vs. A lot vs. Allot
 18. Into vs. In to
 19. Lose vs. Loose
 20. Then vs. Than
 21. Of vs. Have
 22. استفاده از کاما
 23. Assure vs. Insure vs. Ensure
 24. Less vs. Fewer
 25. ویرگول
 26. Compliment vs. Complement
 27. Farther vs. Further
 28. En Dash vs. Em Dash
 29. بزرگ نوشتن حروف
 30. Between vs. Among

توضیحات اشتباهات رایج گرامری زبان انگلیسی

این اشتباهات رایج گرامری زبان انگلیسی به ترتیب در ادامه توضیح داده خواهند شد.

1 . They’re vs. Their vs. Their

یکی از آنها شکل مخفف است “they are” (they’re). یکی از آنها اشاره به مالکیت توسط یک گروه دارد (their)،

یکی از آنها هم اشاره به مکان دارد (there).. اختلاف میان این کلمات را می‌دانید

– فقط مطمئن شوید که سه بار کلیک کردید و از کلمات مناسب در جاهای درست در زمان مناسب استفاده کرده اید

می‌دانم که جستجو از طریق پست ها مفید خواهد بود

دکمه control + F را در روی کامپیوتر امتحان کنید و یا از کلید command + F برای این کلمات استفاده کنید و کنترل کنید که در موقعیت های درست استفاده شده باشند.

در اینجا، استفاده درست 2از “they’re,” “there,” و “their”: آورده شده است.

They’re going to love going there — I heard their food is the best!

Your vs. You’re   .2

اختلاف بین  دو کلمه از بدلیل چیزی است که در برابر اتفاقی است

You made it around the track in under a minute — you’re fast!

How’s your fast going? Are you getting hungry?

اختلاف را مشاهده کنید. “Your”مالکیت است و “you’re” مخفف “you are.” است.

مجددا، اگر در حفظ این کلمات مشکل دارید، سعی کنید تا آنها را قبل از دیدن نکات کنترل کنید.

 

3.  Its vs. It’s

این مورد حتی بهترین نویسنده ها را هم دچار سر در گمی‌می‌کند.

“Its” مالکیت است و “it’s” شکل مخفف it is.””  است.

بسیاری از مردم در این زمینه دچار سر در گکی می‌شوند زیرا “it’s” بعد از it دارای ‘s است که به معنای مالکیت چیزی است.

اما در این مثال، it’s شکل مخفف است.

از کلید control + F برای یافتن این اشتباه در نوشته های خود استفاده کنید. انجام این کار به تنهایی دشوار است.

اما همه این اشتباه را انجام می‌دهند.

4.  مقایسه های ناقص

این مورد همانند بالا رفتن از یک دیوار بلند برای دسوان خیات وحش است. آیا می‌توانید اشتباه جمله زیر چیست؟

Our car model is faster, better, stronger.

سریعتر، بهتر، قویتر از چی؟ مدل ماشین خود را با چه چیزی مقایسه می‌کنید؟ ماشین رقیب؟ یک ماشین قدیمی‌تر؟

وقتی که بیان می‌کنید چیزی باید با یک چیز دیگر مقایسه شود، مطمئن شوید که همیشه صریح بیان کرده اید که چیز دیگر چیست.

در غیر اینصورت، امکان تشخیص چیزی که مقایسه می‌کنید برای خواننده سخت است.

جملات مجهول ( اشتباهات رایج گرامری زبان انگلیسی )

از دیگر اشتباهات رایج گرامری زبان انگلیسی میتوان به جملات شرطی اشاره کرد.

 •   اگر جمله ای داشته باشید که در آن مفعول وجود داشته باشد – عمدتا اسمی‌که عمل را انجام می‌دهد – جمله مجهول می‌تواند برای شما اتفاق بیفتد.
 • جملات مجهول زمانی اتفاق می‌افتد که مفعول یک جمله بجای اینکه در آخر جمله باشد در ابتدای جمله قرار می‌گیرد.
 • با استفاده از جملات مجهول، نوشته شما ضعیف و غیر شفاف می‌شود.

صبر کنید !!

 • آخرین پاراگرافی را که نوشته ام دوباره بخوانید
 • جملات مجهول زمانی اتفاق می‌افتد که مفعول یک جمله بجای اینکه در آخر جمله باشد در ابتدای جمله قرار می‌گیرد.
 • روشی برای ساخت جملات محهول وجود دارد. دقت کنید که چگونه جمله نهادی برای انجام کار ندارد.
 • مفعول به صورت مرموز در ابتدای جکله قرار می‌گیرد .
 • باعث می‌شود تا جمله مبهم به نظر برسد.
 • جملات مجهول زمانی اتفاق می‌افتند که یک مفعول (اسمی‌که کار انجام می‌دهد) به عنوان نهاد جمله قرار می‌گیرد.
 • طبیعتا، مفعول جمله در انتها قرار می‌گیرد و بعد از آن فعل نوشته می‌شود.
 • جملات مجهول به اندازه جملات معلوم شفاف نیستند – توجه  خواننده ها را به مطالعات جزئیات بیشتر در ادامه جلب می‌کنم.

دوباره جملات مجهول را امتحان کنید.

 • جملات مجهول زمانی اتفاق می‌افتد که مفعول یک جمله بجای اینکه در آخر جمله باشد در ابتدای جمله قرار می‌گیرد.

در این مثال،

 • در جمله به صورت مستقیم از یک فاعل استفاده شده است ، “the writer,” مفعول را توصیف می‌کند.

آیا معنا دارد؟ این مورد بسیار پیچیده است و نمی‌توان آن را توصیف کرد، اما جمله معلوم باعث می‌شود تا نوشته شما شفاف و زنده باشد.

تعدیل کننده های آویزان

 • من نام این اشتباه را دوست دارم – این اشتباه باعث می‌شود تا فکر کنم اشتباه بسیار بزرگی اتفاق افتاده است
 • – موقعیت مرگ و زندگی مثل پرتاب از یک صخره (البته، اشتباهات گرامری اینقدر بزرگ نمی‌شوند).
 • اما کمک می‌کنند تا آنها را در خارج از نوشته ها هم بیاد داشته باشم.
 • این اشتباه زمانی اتفاق می‌افتد که یک عبارت توصیفی برای اسم دنبال کننده آن به کار برده نشود.

After declining for months, Jean tried a new tactic to increase ROI.

 

دقیقا چند ماه آویزان کدام عبارت است؟ جین؟

در واقع، این جمله تلاش می‌کند تا بگوید که ROI آویزان است نه جین. برای حل این مسئله، سعی کنید تا ساختار جمله را بررسی کنید (از جمله مجمول آگاه باشید).

 

Jean tried a new tactic to increase ROI after it had been declining for months.

بهتر شد؟ درسته؟

اشاره به یک برند یا نهاد با استفاده از ” They

یک استاد اخلاق تجاری مرا از این اشتباه آگاه ساخت. ” یک تجارت جمع نیست”.

او در کلاس این مطلب را بیان کرد. ” بنابراین، they نسیت بلکه it است.”

پس اشکال این جمله چیست؟

To keep up with their changing audience, Southwest Airlines rebranded in 2014.

این ابهام قابل درک است. در انگلیسی، نام یک برند را با استفاده از “she” یا “ he” بیان نمی‌کنیم .

بنابراین، بنظر می‌رسد که “they” معنادار تر است. اما همان طور که استاد اشاره کرده است، این عامل خیلی دقیق نیست. یک برند یا نهاد “it” است.

To keep up with its changing audience, Southwest Airlines rebranded in 2014.

 این کار در ابتدا کمی‌عجیب به نظر می‌رسد، اما زمانی که اشاره به برند یا نهاد را با “it” انجام دهید، عبارت طبیعی تر از they به نظر می‌رسد.

 

اسم های مالکیت

بسیاری از اسم های مالکیت دارای علامت آپوستراف هستند – اما جایی که این علامت را قرار می‌دهید می‌تواند با ابهام همراه باشد.

در این جا یک مثال از اسم های مالکیت داده شده است که استفاده نادرست کرده اند:

 

All of the lizard’s tails grew back.

در این مثال، ” همه” دلالت بر وجود بیش از یک مارکولک دارد اما موقعیت علامت آپوستراف بیانگر این است که دقیقا فقط یک مارمولک وجود دارد.

چند قانون کلی وجود دارد که عبارتند:

 • اگر اسم جمع باشد، علامت آپوستراف را بعد از s اضافه کنید. برای نمونه، dogs’ bones.
 • اگر اسم مفرد باشد و در پایان آن s وجود داشته باشد، باید علامت مالکیت را بعد از s قرار دهید. برای نمونه، the dress’ blue color
 • به عبارت دیگر، اگر اسم مفرد باشد و در انتهای آن s وجود نداشته باشد، باید علامت مالکیت را قبل از s قرار دهید. برای نمونه، the lizard’s tail

ساده است. درسته؟

9. Affect vs. Effect

این مورد یکی دیگر از موارد گمراه کننده است. بسیاری از مردم در هنگام صحبت در مورد آنها، با هم جابجا به کار می‌گیرند.

 

That movie effected me greatly.

Effect با e به عنوان فعل استفاده نمی‌شود. affect فعل است. بنابراین، جمله بالا اشتباه است. وقتی که در مورد خود تغییر صحبت می‌کنید

اسم می‌توانید effect استفاده کنید.

 

That movie had a great effect on me.

 

وقتی که در مورد فعل تغییر صحبت می‌کنیم، از affect استفاده می‌کنیم.

 

That movie affected me greatly.

 

10.    Me در مقابل  I

بسیاری از افراد اختلاف بین این دو کلمه را می‌دانند تا زمانی که قرار باشد آنها را در یک جمله استفاده کنند.

When you get done with that lab report, can you send it to Bill and I?

جمله بالا در واقع اشتباه است، اما به نظر درست می‌رسد.

سعی کنید Bill را از جمله حذف کنید بنظر عجیب می‌رسد. درسته؟ 

نباید هرگز از کسی بخواهید تا وقتی کاری را انجام داده است به l نسبت دهد.

دلیل این است که جمله عجیب بنظر می‌رسد زیرا “I” مفعول جمله است و I’” نباید مفعول استفاده شود.

در این موقعیت، باید از “me” استفاده کنید.

11. To در مقابل Too

ما معمولا به صورت تصادفی وقتی در حال صحبت کرده هستیم o دوم را از کلمه too حذف می‌کنیم.

اما در مواردی اشتباه فراتر می‌رود باید قوانین استفاده از این کلمات را بررسی کنیم:

“TO” عمدتا قبل از یک اسم یا فعل استفاده می‌شود و یک مقصد، گیرنده یا فعل را توصیف می‌کند.

این مثال ها را در نظر بگیرید:

My friend drove me to my doctor’s appointment. (Destination)

I sent the files to my boss. (Recipient)

I’m going to get a cup of coffee. (Action)

به عبارت دیگر، Too کلمه ای است که به عنوان جایگزین “also”  یا “as well”استفاده می‌شود.

همچنین، این کلمه برای توصیف یک صفت در حالت بینهایت به کار می‌رود.

مثال های بیشتر برای اشتباهات رایج گرامری زبان انگلیسی

نگاهی به جمله زیر بیندازید :

 

My colleague, Sophia Bernazzani, writes for the HubSpot marketing blog, too.

She, too, is vegan.

We both think it’s too cold outside.

باید توجه داشته باشید که در مواردی که too وجود دارد از کاما استفاده می‌شود.

کاربرد استفاده از کاما را در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد،

اما وقتی که از کلمه “too” برای جایگزینی “also”  یا “as well” استفاده می‌کنیم، قانون کلی استفاده از کامل قبل و بعد است.

تنها استثنا زمانی اتفاق می‌افتد که “too” آخرین کلمه در جمله باشد و بعد از آن نقطه قرار می‌گیرد.

 

12. Do’s و Don’ts

من در مورد بایدها و نبایدهای گرامری صحبت نمی‌کنم – در مورد خود کلمات  صحبت می‌کنم. باید ها و نبایدها.

این کلمات گمراه کننده هستند. درسته؟ دلیل آن عبارت است از:

 1. در این کلمات علامت آپوستراف وجود دارد و با حروف بزرگ نوشته شده اند … که معمولا انجام نمی‌شود و
 2. علامت آپوستراف در دو کلمه در جای یکسان قرار نمی‌گیرند.

متاسفانه، این موارد در سبک AP وجود دارد، بنابراین باید با این کلمات زندگی کنیم.

این کلمات زوایای داغ برای فرمت ها هستند از این رو، بخاطر استفاده از آنها احساس شرم نداشته باشید.

اما وقتی اشتباهات گرامری نوشته های خود را کنترل می‌کنید، به یاد داشته باشید که آپوستراف ها باید در جاهای مختلف قرار بگیرند.

نکته: مکاتب فکری مختلفی در مورد علامت گذاری این کلمات با توجه به سبک راهنمایی مورد استفاده وجود دارد.

برای نمونه، The Chicago Manual of Style کلمات “dos” “don’tsرا پیشنهاد می‌کند.

نکته مهم این است که باید یک سبک راهنما را به کار بگیرید که یا AP Style, Chicago می‌باشند یا از سایت house style guid کمک بگیرید.

13. i.e. در مقابل e.g.

اعتراف: من هرگز این قانون را به یاد نمی‌آورم. بنابراین، باید هر زمان که آن را استفاده می‌کنم در گوگل جستجو می‌کنم.

امیدوارم که با نوشتن این مطالب این روند را متوقف کنم.

بسیاری از افراد از این مفاهیم به صورت غیر قابل تغییر استفاده می‌کنند و تلاش می‌کنند تا نکته ای را تشریح کنند،

اما هر کدام از این مفاهیم به معنای مفهوم متفاوت دیگری است.

برای نمونه، ناهنجار به معنای ” از این رو” یا ” به عبارت دیگر” است در حالی که e.g به معنای “مثال داده شده “یا ” برای نمونه” است.

مفهوم اول برای تشریح مطالبی استفاده می‌شود که گفته اید، در خالی که مفهوم دوم از طریق یک مثال به رنگ داستان اضافه می‌کنید.

 

14. Peek در مقابل Peak  و  Pique

این اشتباه یکی دیگر از مواردی است که افراد انجام می‌دهند حتی در شرایطی که معنا را می‌دانید

 • Peek نگاه سریع به چیزی است – همانند نگاه کردن به یک فیلم جدید.
 • Peak نقطه اوج است – همانند نوک یک کوه.
 • Pique به معنای تحریک و بر انگیختن است – همانند علایق شما.

اگر بدنیال استفاده از این موارد در نوشته های خود هستید، یک لحظه فکر کنید

– آیا استفاده از “peek” درست است؟

 

15. Who در مقابل That

این مورد گول زننده است. این دو کلمه می‌توانند برای توصیف فرد یا چیزی از طریق عبارتی مثل عبارات زیر استفاده شوند:

“Lindsay is a blogger who likes ice cream.”

وقتی که فردی را توصیف می‌کنید، مطمئن شوید که از who استفاده می‌کنید.

وقتی که یک شی را توصیف می‌کنید از “that” استفاده کنید.

برای نمونه، باید بگوئید “Her computer is the one that overheats all the time.”.

این کار بسیار ساده است، اما اغلب نادیده گرفته می‌شود.

16. Who یا Whom یا Whose یا Who’s

Who: این مورد کمی‌گیج کننده است. بگذارید آن را تجزیه کنیم.

“who”  برای شناسایی یک ضمیر زنده استفاده می‌شود.

اگر از شما پرسیده شود “”Who ate all of the cookies?” پاسخ می‌تواند یک شخص باشد،

مانند خودم ((“I did” یا یک موجود زنده دیگر (“the dog did”)

هی، هر دو مورد در دنیای من واقعی هستند.

 

“whom”کمی‌گمراه کننده تر است. این مفهوم معمولا برای توصیف فردی استفاده می‌شود که چیزی دریافت می‌کند

مانند یک نامه “To whom will it be addressed?”.

اما می‌تواند برای توصیف فردی به کار گرفته شود که هدف یک عمل است که برای مثال می‌توان این جمله را بیان کرد.

Whom did we hire to join the podcast team?

“whose” برای تعیین مالکیت فردی استفاده می‌شود. جمله زیر را بررسی کنید تا ببینید می‌توانید خطای سوال زیر را بیابید؟

Who’s sweater is that?

چون این لباس متعلق به یک فرد است، باید به صورت زیر نوشته شود:

Whose sweater is that?

به عبارت دیگر،” Who’s ” برای شناسایی یک موجود زنده استفاده می‌شود.

این کلمه شکل مخفف یافته “who is” است – در اینجا یک مثال از چگونگی استفاده از کلمه در  بوستون وجود دارد:

Who’s pitching for the Red Sox tonight?

اختلاف را مشاهده کردید؟ “whose”  برای درک تعلقات استفاده می‌شود،

در حالی که “who’s” برای شناسایی کسی استفاده می‌شود که کاری انجام داده است.

17. “Alot” یا A lot یا Allot ( اشتباهات رایج گرامری زبان انگلیسی )

از تجزیه این کلمه متنفر هستنم اما “alot” یک کلمه نیست.

اگر تلاش می‌کنید تا بیان کنید که فردی دارای چیزهای متعدد است،

می‌گوئید چیزهای زیادی دارید “a lot”. و اگر تلاش می‌کنید تا بگوئید پول خاص برای خرید چیزی دارید، می‌گوئید allot” $20 صرف کرده اید.

 

18. Into یا In to

ابتدا فرق Into vs. In to را مورد بحث قرار دهید.

این موارد معمولا با هم اشتباه گرفته می‌شوند، اما “into” دلالت بر حرکت دارد ( Lindsay walked into the office) در حالی که “in to” در بسیاری از موقعیت ها استفاده می‌شود زیرا کلمات “to” و “in” معمولا در دیگر بخش های یک جمله استفاده می‌شوند.

برای نمونه، “to” معمولا با افعال مصدری استفاده می‌شود ( برای نمونه”to drive”). یا “in” می‌تواند به عنوان بخشی از یک فعل استفاده شود (برای نمونه،”call in to a meeting”).).

بنابراین، اگر تصمیم دارید از این کلمات استفاده کنید، ابتدا باید کلمات “in” یا “to”را درک کنید که برای اصلاح یک کلمه دیگر استفاده می‌شوند.

اگر این چنین نباشد، از خودتان بپرسید که آیا دلالت بر حرکت دارند در غیر اینصورت از into استفاده کنید.

19. Lose یا Loose

وقتی که مردم کلمات “lose” و “loose,”را اشتباه می‌گیرند، دلیل آن داشتن تلفش بسیار مشابه است اما می‌دانند که دارای تعاریف کاملا مختلف هستند.

با توجه به Merriam-Webster,، کلمه “lose” یک فعل است که به معنای ” ناتوانی برای یافتن (چیزی یک کسی) ”

– عدم برنده شدن (یک بازی، رقابت) یا عدم ادامه دادن (چیزی مطلوب یا با ارزش) است. همانند گم کردن کلید با از دست دادن یک مسابقه فوتبال.

“Loose” یک صفت است که به معنای “not tightly fastened, attached, or held  است. برای نمونه، گشاد بودن لباس یا دندان.

یکی از کلک هایی که برای فراموش نکردن این اختلاف توصیه می‌شود در نظر گرفتن “loosey-goosey” است که هر دو کلمه با o’s تلفظ می‌شوند.

 

20. Then یا Than

اشتباه جمله زیر چیست؟

My dinner was better then yours.

 

در جمله بالا به جای then  باید than نوشته شود. چرا؟ زیراthan کلمه ای است که برای انجام مقایسه استفاده می‌شود

– مثل اینکه بگوئیم چیزی بهتر از یک چیز دیگر است. then عمدتا یک قید است که برای موقعیت یابی یک عمل در زمان استفاده می‌شود.

We made dinner, and then we ate it.

 

21. Of یا Have

من یک عادت بد در استفاده بسیار زیاد از عباراتی چون “Shoulda, coulda, woulda.” دارم.

این بدین معناست که حسرت چیزی را نمی‌خورم، اما اکنون بحث در مورد آن بسیار دیر است.

برای نمونه، “I shoulda done my laundry on Sunday.”.

اما کلمات “shoulda,” “coulda,” “woulda همگی مخفف کلمه دیگری هستند. اشتباه این جمله چیست؟

 

I should of done my laundry on Sunday.

چون دور انداختن کلمات جعلی مثل “shoulda,” بسیار رایج است، اشتباه بالا به راحتی اتفاق می‌افتد.

“shoulda” شکل مخفف شده “should of.” است. اما در واقع، “shoulda” شکل مخفف شده “should have.” است.

کاربرد کلمات را در جملات زیر ببینید:

 

I should have done my laundry on Sunday.

I could have taken a shorter route.

I would have gone grocery shopping on Friday, if I had time.

سپس، در ادامه به جای اینکه بگوئیم ، “shoulda, woulda, coulda,” باید احتمالا بگوئیم , “should’ve, would’ve, could’ve.”

 

 1. استفاده از کاما

از اشتباهات رایج گرامری زبان انگلیسی می توان به کاربرد به موقع و بجازی ” ، ” اشاره کرد.

دوره هایی وجود دارند که کاملا برای تصحیح استفاده از کاما هستند، اما اجازه دهید تا بعضی از رایج ترین کاربردهای کاما را بیان کنیم.

برای جدا کردن اجزا در یک سری

هر کدام از اجزا در یک سری باید توسط کاما جدا شوند.

برای نمونه، I brought a jacket, a blanket, and an umbrella to the park.”. کامای آخر اختیاری است.

این کاما، ” کامای آکسفورد” نامیده می‌شود” و استفاده از آن بستگی به internal style guide شرکت دارد.

برای جدا کردن عبارات مستقل

شما می‌توانید از کاما برای جدا کردن عبارات مستقل استفاده کنید که توسط,” “but,” “for,” “or,” “nor,” “so,” or “yet.” به هم متصل شده اند.

برای نمونه، این جمله درست نوشته شده است . “My brother is very smart, and I’ve learned a lot from him.”

یک عبارت مستقل جمله ای است که می‌تواند به تنهایی بیان شود. در این قسمت چگونگی بررسی بیان شده است.

آیا قسمت دوم جمله ( بعد از ربط دهنده های پایه) یک جمله کامل مستقل درست می‌کنند.

اگر چنین است، یک کاما اضافه کنید. اگر چنین نیست، آن را رها کنید.

 

برای جدا کردن یک کلمه یا عبارت اولیه

در ابتدای یک جمله، معمولا یک کلمه یا عبارت اولیه اضافه می‌کنیم که نیازمند یک کاما است. برای نمونه،

In the beginning, I had no idea how to use a comma.

یا

However, after reading an awesome blog post, I understand the difference.

سایر کلمات و عبارات اولیه عبارتند از: “after,” “although,” “when,” “while.”

23. Assure یا Insure یا Ensure

تمام این کلمات به معنای ” اطمینان” هستند که از این رو با هم اشتباه گرفته می‌شوند.

به هر حال، نمی‌توان آنها را بجای هم استفاده کرد:

 • “To assure” به معنای قول دادن یا بیان اطمینان است.

برای نمونه،”I assure you that he’s good at his job.”

 • “To ensure” به معنای قطعیت است.

برای نمونه،”Ensure you’re free when I visit next weekend.”

 • در نهایت، “to insure” به معنای محافظت در برابر ریسک پرداخت شرکت بیمه است.

برای نمونه،”I insure my car because the law requires it.”

24. Less یا Fewer

از دیگر اشتباهات رایج گرامری زبان انگلیسی می توان به تفاوت fewer و less اشاره کرد.

صندوق های پرداخت فروشگاه را می‌شناسید که در کنار صندوق نوشته شده است 10 Items or Less”?.

این جمله در حقیقت اشتباه است. باید نوشت “10 Items or Fewer.”.

چرا؟ زیرا کلمه “items” قابل شمارش است – می‌توانید از “fewer” برای اشیایی استفاده کنید که قابل شمارش هستند مثل “fewer M&Ms” “fewer road trips.”.

از کلمه less برای اشیایی استفاده می‌کنیم که قابل شمارش نیستند مثل “less candy” و  “less traveling.”

25. ویرگول

ویرگول ها برای اتصال عبارات غیر مستقل استفاده می‌شوند، در حالی که می‌توانند به تنهایی استفاده شوتد و با هم در ارتباط هستند.

برای نمونه، می‌توانید از یک ویرگول در یک جمله استفاده کنید. “Call me tomorrow; I’ll have an answer for you by then.”

توجه داشته باشید که هر عبارت می‌تواند به تنهایی یک جمله باشد – اما از نشر آماری در جملات متصل معنای بیشتری دارد.

( اگر یک حرف ربط  بین دو عبارت وجود داشته باشد مثل “and,” “but”, “or”، از یک کاما استفاده کنید).

همچنین می‌توانید از ویرگول برای جدا کردن گزینه ها در یک لیست در صورت وجود جایگزین کاما استفاده کنید.

There are two options for breakfast: eggs and bacon, which is high in protein and low in carbs; or oatmeal and fruit, which is high in carbs but has more fiber.

اشتباهات رایج گرامری زبان انگلیسی

اشتباهات رایج گرامری زبان انگلیسی

26. Compliment یا Complement

این دو کلمه تلفظ دقیقا یکسانی دارند و این عامل باعث اشتباه گرفتن آنها می‌شود.

اما دو کلمه کاملا مختلف هستند.

اگر چیزی مکمل چیز دیگری باشد بدین معناست که آن را کامل می‌کند و یا آن را عالی می‌سازد.

برای نمونه، انتخاب مشروب می‌تواند مکمل یک وعده غذایی باشد.

کلمه “compliment” اشاره به عبارت جفت (به عنوان اسم) برای ارزیابی یا بیان تحسین کسی دارد

به عنوان یک فعل You can compliment your friend’s new haircut, or pay someone a compliment on his or her haircut

27. Farther یا Further

اکثر مردم این دو کلمه را به جای یکدیگر استفاده می‌کنند که به معنای ” دورتر” می‌باشد.

به هر حال، در بسیاری از کشورها، اختلافات جزئی در بین معنای دو کلمه وجود دارد.

“Farther” بیشتر برای اشاره به فاصله فیزیکی استفاده می‌شود، در حالی که “further” برای اشاره به فاصله غیر فیزیکی و مفهوم به کار می‌رود.

بنابراین، با اینکه پاریش دورتز از مادرید است، یک تیم بازار یابی دورتر از مدیریت آن قرار دارد.

(نکته: کلمه “further”  در بریتانیا، استرالیا، کانادا و سایر مناطق  کشورهای Commonwealth of Nations در تمام کاربردها در اولویت است).

کلمه “further” می‌تواند به عنوان یک صفت یا قید استفاده شود که معنای آن ” به علاوه” است.

برای نمونه، “I have no further questions”

 

28. En Dash یا Em Dash

هر دو مورد “–” و “—” نسخه هایی از فاصله هستند. “–” را en dash می‌گویند و “—” یا “–” هر دو نسخه هایی از em dash هستند.

می‌توانید از هر یکی از دو مورد برای نشان دادن فاصله در یک جمله یا مجموعه ای از جملات پرانتزی استفاده کنید.

en dash می‌تواند برای نشان دادن فاصله زمانی یا تمایز زمانی استفاده شود.

مثال: “That will take 5–10 minutes.”

به عبارت دیگر، em dash می‌تواند برای بیان منابع برابری استفاده شود .

مثال: “‘To be, or not to be, that is the question.’ —Shakespeare.”

29. حروف بزرگ

این نکته سخت است زیرا در موارد مختلف، قوانین متفاوتی برای نوشتن حروف بزرگ بیان شده است.

خوشبختانه، یک سلاح رمزی وجود دارد . بر روی عنوان TitleCap. کلیک کنید.

در سایت موارد استفاده از حروف زیر به صورت زیر بیان شده اند:

 1. حرف اول و آخر
 2. اسم ها، ضمایر، صفات، فعل ها، قیدها و وصل کننده های تابع
 3. حروف تعریف کوچک (“a,” “an,” “the)، ربط دهنده ها و حروف اضافه
 4. حرف کوچک برای ‘to’ در فعل مصدری (“I want to play guitar”)

 

اجازه دهید تا از عنوان این پست به عنوان یک مثال استفاده کنیم.

: “Grammar Police: 30 of the Most Common Grammatical Errors We All Need to Stop Making.”

با توجه به توصیه های من به یاد داشته باشید که برای زندگی می‌نویسم – we حرف کوچک .

من همیشه دو بار کلیک می‌کنم . زیرا مرا راهنمایی می‌کند تا با ارزش شوند.

 

30. Between یا Among

اجازه دهید تا این مورد را شفاف بیان کنیم.

کلمه “between” برای اشاره به دو چیز (یا گاهی بیشتر) استفاده می‌شود که به صورت شفاف از هم جدا شده اند

و کلمه “among” برای اشاره به چیزهایی استفاده می‌شود که به صورت شفاف جدا نشده اند

زیرا بخشی از یک گروه و یا حجمی‌از یک شی هستند.

بنابراین، کلمه between  برای انتخاب از بین یک پیراهن قرمز و مشکی استفاده می‌کنید، اما کلمه among از میان تمام پیراهن ها استفاده می‌شود.

شما بیت خیابان سنتر استریت و براد استریت قدم می‌زنید، اما در میان دوستان خود قدم می‌زنید.

انگلیسی مانند هر زبان دیگر دارای قوانین گول زننده است.

اما با کمی‌تمرین و کمک گرفتن از راهنمایی هایی مثل این مورد، می‌توانید استاد گرامر شوید.

 

امیدواریم در این بخش کلیتی از اشتباهات رایج گرامری زبان انگلیسی بدست آورده باشید.

شما همچنین می توانید برای استفاده از کتب رایگان به کتابخانه ایران کمبریج مراجعه نمایید. بهترین منابع آموزش زبان در این کتابخانه برای یادگیری شما عزیزان موجود میباشد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *